Keizersgracht 434

<- 436 Keizersgracht             Panorama            Keizersgracht 432 ->

Keizersgracht 434

Keizersgracht 434

Keizersgracht 434, Tekening Caspar Philips

Tekening Caspar Philips

Keizersgracht 434


Gebouwd           ± 1720 
Architect            -
Opdrachtgever    Pieter Hugeton 
Monument         Rijksmonument

Bouwjaar

? (1)

± 1720 (2)

begin 19de eeuw (3)

na 1880 (4)

1976 

Architect

Opdrachtgever

± 1720 Pieter Hugeton (2)

Naam / gevelsteen

 

? De Drie Spiegels (1)

Bijzonderheden

? pakhuis. Erachter zeepziederij. Na 1667 opgeheven. (1)

± 1720 (groep van drie koopmanshuizen) 5,73 m. breed. Halfcirkelvormige bekroning met twee consoles op een doorgaande lijst. Onder kroonlijst blokken en erboven bewerkt met voluten en kuif. Sierwerk om vlieringvenster. Stoep. (2)

begin 19de eeuw bekroning vervangen door rechte kroonlijst met blokken. Snijraam. Stoep met onderingang bleef behouden. (3)

na 1880 gevel bepleisterd. (4)

1976 Verbouwd tot vijf appartementen

Bewoners / eigenaren o.a.

? Hendrik Dircksz Spiegel, zeepzieder en brugemeester (1)

1746 mr. Jan de Vick, notaris (2)

1880 – 1090 A.E. Rouffair, notaris (2)

20..-heden Arjan Bronkhorst Fotograaf

Rijksmonument

2602

Gebruik nu

Appartementen

 

Meeste gegevens zijn ontleend aan ‘Geschiedbouwkundige beschrijvingen behorende bij het Grachtenboek van Caspar Philips Jacobszoon’ geschreven door E. van Houten, oud-hoofdinspecteur van Bouw- en Woningtoezicht te Amsterdam.

Hebt u aanvullingen of wilt u meedoen?

Als u opmerkingen of aanvullingen hebt op de tekst hierboven, wilt u dan ook het huisnummer erbij vermelden.

Uw e-mail adres wordt alleen maar gebruikt om eventueel op uw opmerkingen te reageren.

 

Foto's of andere informatie vande  panden kun u ook zenden naar info@amsterdamsegrachtenhuizen.info.