Keizersgracht 402

<- 404 Keizersgracht             Panorama            Keizersgracht 400 ->

Keizersgracht 402

Keizersgracht 402

Keizersgracht 402, Tekening Caspar Philips

Tekening Caspar Philips

Keizersgracht 402


Gebouwd           1647
Architect            -
Opdrachtgever    Harmen Jansz en Pieter Mathijs
Monument         Rijksmonument

Bouwjaar

vóór 1647 (1)

1682 (2)

1901 (3)

1926 (4)

Architect

Opdrachtgever

1682 Otto Doesburg, meester-zilversmid (2)

1901 J.G. Meijll (3)

1926 J.F. Tiebakx (4)

Naam / gevelsteen

Er ontbreken twee cartouches met Anno en 1682 evenals een gevelsteen waarop stond: Welkom Vreede (wellicht de vrede van 1678 met Frankrijk te Nijmegen getekend).

Bijzonderheden

1682 ingezwenkte halsgevel met bloemversiering langs buitenlijnen. Hoekvazen. In zijgevel tienankertjes. (2)

Bewoners / eigenaren o.a.

1647 Harmen Jansz en Pieter Mathijs, bakkers (1)

1901 winkelpui (3)

1926 zijgevel veranderd en pothuis verwijderd. (4)

Rijksmonument

2593

Gebruik nu

 

Meeste gegevens zijn ontleend aan ‘Geschiedbouwkundige beschrijvingen behorende bij het Grachtenboek van Caspar Philips Jacobszoon’ geschreven door E. van Houten, oud-hoofdinspecteur van Bouw- en Woningtoezicht te Amsterdam.

Hebt u aanvullingen of wilt u meedoen?

Als u opmerkingen of aanvullingen hebt op de tekst hierboven, wilt u dan ook het huisnummer erbij vermelden.

Uw e-mail adres wordt alleen maar gebruikt om eventueel op uw opmerkingen te reageren.

 

Foto's of andere informatie vande  panden kun u ook zenden naar info@amsterdamsegrachtenhuizen.info.