Herengracht 609 - 611

<- 607 Herengracht                Panorama               Herengracht 613 ->

Herengracht 609 - 611

Herengracht 609 - 611

Herengracht 609, Tekening Caspar Philips

Tekening Caspar Philips

Herengracht 609


Gebouwd           1670 
Architect            -
Opdrachtgever    David ter Haar
Monument         Rijksmonument

1853 : Y  241   (huisnummer 1853-1875)

1808 : 60 5912  (verpondingsnummer)

1796 : 60 11    (kleinnummer)

1732 : 60 5580  (verpondingsnummer)

Kadast: I 683   (kadaster oud)

 

 

Bouwjaar

1670

1725

Architect

Opdrachtgever

1670 David ter Haar

± 1741: 609-613 mr Gerrit Hooft Grtsz., burgemeester van 1752-1762

Naam / gevelsteen

Bijzonderheden

1670: 609 – 613 in het midden twee onder één dak en aan beide zijden een gelijke halsgevel.

1670 twee huizen achter één gevel 11,60 m. breed met koetshuizen en stal aan Amstelstraat. Rechte kroonlijst waarin trigliefen en waarboven balustrade. In het midden alliantiewapen van Hooft-Witsen in omlijsting. Met een hoge stoep van negen treden met bank en drie balusters. Inwendig: geschilderd plafond en drie deurstukken (1740 door Jacob de Wit). Marmeren schoorsteen met relief: Venus bij Vulcanus in vergulde omlijsting. 1928 overgebracht naar Herengracht 458, huis van Goudstikker.

begin 19de eeuw boven ingang voor- en achterraam met pijlen.

Bewoners / eigenaren o.a.

1671 Hendrik Staats

1741: mr Gerrit Hooft Grtsz., burgemeester van 1752-1762

1782: Cornelis Munter, raad en commissaris en juffrouw Munter.

Rijksmonument

Nr 1689

Gebruik nu

 

Meeste gegevens zijn ontleend aan ‘Geschiedbouwkundige beschrijvingen behorende bij het Grachtenboek van Caspar Philips Jacobszoon’ geschreven door E. van Houten, oud-hoofdinspecteur van Bouw- en Woningtoezicht te Amsterdam.

Hebt u aanvullingen of wilt u meedoen?

Als u opmerkingen of aanvullingen hebt op de tekst hierboven, wilt u dan ook het huisnummer erbij vermelden.

Uw e-mail adres wordt alleen maar gebruikt om eventueel op uw opmerkingen te reageren.

 

Foto's of andere informatie vande  panden kun u ook zenden naar info@amsterdamsegrachtenhuizen.info.