Herengracht 555

<- 553 Herengracht               Panorama             Herengracht 559 ->

Herengracht 555

Herengracht 555

Herengracht 555, Tekening Caspar Philips

Tekening Caspar Philips

Gebouwd           -
Architect            -
Opdrachtgever    -
Monument         Rijksmonument

 

Bouwjaar

1672 (1)

Architect

Opdrachtgever

1672 Joris Nieuwland de Jonge (1)

Naam / gevelsteen

Bijzonderheden

1672 woonhuis 7,40 m. breed. Halsgevel met gebeeldhouwde vleugelstukken (sinds? : klokvormige rollagetop – rollage: afdekking aan de bovenkant van metselwerk). Fronton (sinds? verdwenen). Stoep met onderingang. Omlijste toegang met kroonlijst. Kozijnen met onderluiken. (1)

Bewoners / eigenaren o.a.

vóór 1686 Ernica Brandolphus, wed. van Joris Nieuwland (1)

1686 Rebecca Roeters, wed. van Jacob Metsu (1)

1733 Pieter Roger, makelaar (1)

1745 Theodorus Pelt (1)

1780 Gerard Gaffelbroek (1)

1857 wed. J. Hartsen (1)

Rijksmonument

Nr 1675

Gebruik nu

 

Meeste gegevens zijn ontleend aan ‘Geschiedbouwkundige beschrijvingen behorende bij het Grachtenboek van Caspar Philips Jacobszoon’ geschreven door E. van Houten, oud-hoofdinspecteur van Bouw- en Woningtoezicht te Amsterdam.

Dit oorspronkelijk in 1672 voor Joris Nieuwland gebouwde koopmanshuis is 7,40 m. breed.

Het heeft een enigszins verminkte halsgevel met gebeeldhouwde vleugelstukken (thans rollagen). Het fronton is verdwenen.

Verder heeft het een stoep met onderingang, een omlijste toegang met kroonlijst en kozijnen met onderluiken (verdwenen).

 

Het is door Ernica Brandolphus, weduwe van Joris Nieuwland in 1686 verkocht aan Rebecca Roeters, weduwe van Jacob Metsu.

Door haar erfgenamen gaat het in 1733 over op makelaar Pieter Roger, in 1745 op Theodoris Pelt en in 1780 op Geraard Gaffelbroek. In 1857 wordt het bewoond door de weduwe J. Hartsen.

 

 

Hebt u aanvullingen of wilt u meedoen?

Als u opmerkingen of aanvullingen hebt op de tekst hierboven, wilt u dan ook het huisnummer erbij vermelden.

Uw e-mail adres wordt alleen maar gebruikt om eventueel op uw opmerkingen te reageren.

 

Foto's of andere informatie vande  panden kun u ook zenden naar info@amsterdamsegrachtenhuizen.info.