Herengracht 291

<- 289 Herengracht            Panorama           Herengracht 295 ->

Herengracht 291

Herengracht 291

Herengracht 291, tekening Caspar Philips

Tekening Caspar Philips

Herengracht 291


Gebouwd             1920
Architect            E.M. Rood
Opdrachtgever    NV Mij tot exploitatie van onroerende goederen Amsterdam.
Rijksmonument    - 

 

1853 : KK 149  (huisnummer 1853-1875)

1808 : 29 5071  (verpondingsnummer)

1796 : 29 167    (kleinnummer)

1732 : 29 5015  (verpondingsnummer)

Kadast: F 205  (kadaster oud)

Bouwjaar

1628

1655

Architect

1655 Wijma Benningh, meester-timmerman

1920 E.M. Rood

Opdrachtgever

1920 N.V. Amsterdamsche Maatschappij tot Exploitatie van Onroerende Goederen. 

Naam / gevelsteen

Bijzonderheden

1654 werkplaats

1655 vernieuwd 

1750 woonhuis. 5,92 m. breed. Gebogen kroonlijst met twee vazen op de hoeken. In fries twee wapens, verm. van fam. Van Liesveld. Stoep met onderingang.

1920 Nieuw kantoorgebouw met puntgevel en platte stoep. 

2005 Renovatie (dan verbouwd tot huis?)

Bewoners / eigenaren o.a.

1654 Jan Jansz, spiegelkastmaker

1655 Hercules van Hoornbeeck

1727 Cornelis of Maria Willemina van Liesveld 

1880 H.H. van Harpen-Kuijper, notaris.

Rijksmonument

Niet

Gebruik nu

Woonhuis

 

Meeste gegevens zijn ontleend aan ‘Geschiedbouwkundige beschrijvingen behorende bij het Grachtenboek van Caspar Philips Jacobszoon’ geschreven door E. van Houten, oud-hoofdinspecteur van Bouw- en Woningtoezicht te Amsterdam.

Hebt u aanvullingen of wilt u meedoen?

Als u opmerkingen of aanvullingen hebt op de tekst hierboven, wilt u dan ook het huisnummer erbij vermelden.

Uw e-mail adres wordt alleen maar gebruikt om eventueel op uw opmerkingen te reageren.

 

Foto's of andere informatie vande  panden kun u ook zenden naar info@amsterdamsegrachtenhuizen.info.