Herengracht 289

<- 287 Herengracht            Panorama           Herengracht 291 ->

Herengracht 289

Herengracht 289

Herengracht 289, tekening Caspar Philips

Tekening Caspar Philips

Herengracht 289

Gebouwd             1875
Architect              -
Opdrachtgever    L. Petri
Monument          Gemeentelijk monument
1853 : KK 150    (huisnummer 1853-1875)
1808 : 29 5072  (verpondingsnummer)
1796 : 29 168    (kleinnummer)
1732 : 29 5016  (verpondingsnummer)
Kadast: F 206  (kadaster oud)

Bouwjaar

vóór 1637

± 1716

1875

Architect

Opdrachtgever

± 1716 Deonijs van Vlierden

1875 L. Petri

Naam / gevelsteen

vóór 1637 De Walvisrib 

1687 De Son

Bijzonderheden

± 1716 getoogde kroonlijst 5,56 m. breed op consoles.

1875 verbouwd tot onderstuk met bovenwoningen. Rechte kroonlijst. Kap. Dakvenster.

Bewoners / eigenaren o.a.

midden 18de eeuw waaierwinkel van wed. J. Van Ijver.

Monument

Gemeentelijk monument

Gebruik nu

Woning

 

Meeste gegevens zijn ontleend aan ‘Geschiedbouwkundige beschrijvingen behorende bij het Grachtenboek van Caspar Philips Jacobszoon’ geschreven door E. van Houten, oud-hoofdinspecteur van Bouw- en Woningtoezicht te Amsterdam.

Hebt u aanvullingen of wilt u meedoen?

Als u opmerkingen of aanvullingen hebt op de tekst hierboven, wilt u dan ook het huisnummer erbij vermelden.

Uw e-mail adres wordt alleen maar gebruikt om eventueel op uw opmerkingen te reageren.

 

Foto's of andere informatie vande  panden kun u ook zenden naar info@amsterdamsegrachtenhuizen.info.