Herengracht 287

<- 285 Herengracht            Panorama           Herengracht 289 ->

Herengracht 287

Herengracht 287

Herengracht 287, tekening Caspar Philips

Tekening Caspar Philips

Herengracht 287

Gebouwd             1660
Architect            -
Opdrachtgever      Regenten van de Huiszittende Armen.
Monument           Rijksmonument
1853 : KK 151    (huisnummer 1853-1875)
1808 : 29 5073  (verpondingsnummer)
1796 : 29 169    (kleinnummer)
1732 : 29 5017  (verpondingsnummer)
Kadast: F 207    (kadaster oud)
 


Bouwjaar

1645

1660

Architect

Opdrachtgever

1660 Regenten van de Huiszittende Armen. 

Naam / gevelsteen

Bijzonderheden

1660 lage ingezwenkte halsgevel 5,60 m. breed met aanzetkrullen. Driepasvormig fronton met kuif (verdwenen). Stoep.

Bewoners / eigenaren o.a.

± 1645 Maria Uijttenbogaert

1660 verkocht door Jacob van Neck (echtgenoot van M. U.) aan de Regenten van de Huiszittende Armen.

Rijksmonument

Nr. : 1599

Gebruik nu

Woning

 

Meeste gegevens zijn ontleend aan ‘Geschiedbouwkundige beschrijvingen behorende bij het Grachtenboek van Caspar Philips Jacobszoon’ geschreven door E. van Houten, oud-hoofdinspecteur van Bouw- en Woningtoezicht te Amsterdam.

Hebt u aanvullingen of wilt u meedoen?

Als u opmerkingen of aanvullingen hebt op de tekst hierboven, wilt u dan ook het huisnummer erbij vermelden.

Uw e-mail adres wordt alleen maar gebruikt om eventueel op uw opmerkingen te reageren.

 

Foto's of andere informatie vande  panden kun u ook zenden naar info@amsterdamsegrachtenhuizen.info.