Herengracht 285

<- 283 Herengracht            Panorama           Herengracht 287 ->

Herengracht 285

Herengracht 285

Herengracht 285, tekening Caspar Philips

Tekening Caspar Philips

Herengracht 285

Gebouwd            1928
Architect              Jac. Duncker
Opdrachtgever    fa. Kehl & Akkerman
Monument           Rijksmonument
1853 : KK 152  (huisnummer 1853-1875)
1808 : 29 5074  (verpondingsnummer)
1796 : 29 170    (kleinnummer)
1732 : 29 5018  (verpondingsnummer)
Kadast: F 208  (kadaster oud)


Bouwjaar

vóór 1686

± 1722

1928 volledige herbouw

Architect

1928 Jac. Duncker

Opdrachtgever

1722 Anth. Btactiarius, gezworen makelaar

1928 fa. Kehl & Akkerman

Naam / gevelsteen

1686 ’s Gravenhage

Bijzonderheden

1722 halsgevel 4,85 m. breed met vleugelstukken. Driepasvormig fronton met kuif. Stoep met onderingang.

februari 1927 ingestort, verm. door gasontploffing(nitraatfilms) in benedenruimte.

1928 herbouwd met platte stoep doch met toepassing van de oude hals waarvan de fragmenten met moeite van de puinschuit gehaald zijn, een etage lager voor f 11.700,-

Bewoners / eigenaren o.a.

1686 Jacob Verwout

1927 "Emelka" Film- en Theateronderneming

1927 C.F. de Balblian Verster 2e/3e etage

Rijksmonument

Nr.: 1598

Gebruik nu

vier appartementen

 

Meeste gegevens zijn ontleend aan ‘Geschiedbouwkundige beschrijvingen behorende bij het Grachtenboek van Caspar Philips Jacobszoon’ geschreven door E. van Houten, oud-hoofdinspecteur van Bouw- en Woningtoezicht te Amsterdam.

Hebt u aanvullingen of wilt u meedoen?

Als u opmerkingen of aanvullingen hebt op de tekst hierboven, wilt u dan ook het huisnummer erbij vermelden.

Uw e-mail adres wordt alleen maar gebruikt om eventueel op uw opmerkingen te reageren.

 

Foto's of andere informatie vande  panden kun u ook zenden naar info@amsterdamsegrachtenhuizen.info.