Herengracht 279

<- 277 Herengracht            Panorama           Herengracht 281 ->

Herengracht 279,

Herengracht 279

Herengracht 279, tekening Caspar Philips

Tekening Caspar Philips

Herengracht 279

Gebouwd             1661
Architect             
Corenelis Hermans (zoon), metselaar
Opdrachtgever    Corenelis Hermans (zoon), metselaar
Monument           Rijksmonument   
1853 : KK 155  (huisnummer 1853-1875)
1808 : 29 5077  (verpondingsnummer)
1796 : 29 173    (kleinnummer)
1732 : 29 5021  (verpondingsnummer)
Kadast: F 211  (kadaster oud)

Bouwjaar

± 1624 

1661

Architect

± 1624 Wouter Hermans, metselaar

1661 Corenelis Hermans (zoon), metselaar

Opdrachtgever

Naam / gevelsteen

Bijzonderheden

1661 vernieuwd. Halsgevel met vleugelstukken 6,83 m. breed. Driehoekig fronton. Twee omlijste lichten. Pui en stoep met middeningang. Gevelsteen

1902 rechte kroonlijst zonder gevelsteen. Pothuis weg en stoep ingetrokken voor verdiepte ingang.

? rechte stoep

Bewoners / eigenaren o.a.

gehele 18de eeuw: fam. François Swavingh 

Rijksmonument

Nr. : 1595

Gebruik nu

Woonhuis

 

Meeste gegevens zijn ontleend aan ‘Geschiedbouwkundige beschrijvingen behorende bij het Grachtenboek van Caspar Philips Jacobszoon’ geschreven door E. van Houten, oud-hoofdinspecteur van Bouw- en Woningtoezicht te Amsterdam.

Hebt u aanvullingen of wilt u meedoen?

Als u opmerkingen of aanvullingen hebt op de tekst hierboven, wilt u dan ook het huisnummer erbij vermelden.

Uw e-mail adres wordt alleen maar gebruikt om eventueel op uw opmerkingen te reageren.

 

Foto's of andere informatie vande  panden kun u ook zenden naar info@amsterdamsegrachtenhuizen.info.