Herengracht 277

<- 275 Herengracht          Panorama         Herengracht 279 ->

Herengracht 277,

Herengracht 277

Herengracht 277, tekening Caspar Philips

Tekening Caspar Philips

Herengracht 277

Gebouwd             1956
Architect              E. Mamaker
Opdrachtgever    J. Koop en L. Busscher
Monument           -
1853 : KK 156  (huisnummer 1853-1875)
1808 : 29 5078  (verpondingsnummer)
1796 : 29 174    (kleinnummer)
1732 : 29 5022  (verpondingsnummer)
Kadast: F 212  (kadaster oud)

Bouwjaar

vóór 1643

1650

1950

Architect

1955 Emanuel Hamaker, Achillenstraat 55

Opdrachtgever

1650 Capt. Corn. Van Heufden / Van Heusel

1955 J. Koop en L. Busscher

Naam / gevelsteen

Bijzonderheden

1650 woonhuis 3,75 x 7,69 m. Fragment pilastergevel?. Stoep met zitbank. Pothuis aan voor- en zijgevel. Kroonlijst. Kap. Dakvenster.

1650

1950 afgebroken, .

1955 nieuwbouw op Herengracht 277 en Romeinsarmsteeg 13. Drie woningen en kantoor

Bewoners / eigenaren o.a.

1643 Adr. Broekman

Monument

Niet

Gebruik nu

Woning

 

Meeste gegevens zijn ontleend aan ‘Geschiedbouwkundige beschrijvingen behorende bij het Grachtenboek van Caspar Philips Jacobszoon’ geschreven door E. van Houten, oud-hoofdinspecteur van Bouw- en Woningtoezicht te Amsterdam.

Hebt u aanvullingen of wilt u meedoen?

Als u opmerkingen of aanvullingen hebt op de tekst hierboven, wilt u dan ook het huisnummer erbij vermelden.

Uw e-mail adres wordt alleen maar gebruikt om eventueel op uw opmerkingen te reageren.

 

Foto's of andere informatie vande  panden kun u ook zenden naar info@amsterdamsegrachtenhuizen.info.