Herengracht 243a

<- 243 Herengracht            Panorama           Herengracht 245 ->

Herengracht 243a

Herengracht 243a

,tekening Caspar Philips

Tekening Caspar Philips

Herengracht 243a / Gasthuismolensteeg 20 de Transvaalsche boer

Gebouwd            1900
Architect             G. van Arkel 
Opdrachtgever    J.M. van Kelckhoven, wed. van C.F. v.d. Dusse
Monument          Gemeentelijk monument     Bouwjaar

1586 bouwrijp

± 1615 (1)

1900 (2)

1926 (3)

2000-2002

Architect

1900 G. van Arkel (2)

1926 J.H. Spieker, timmerman (3)

2000-2002 H. Spreeuwenberg

Opdrachtgever

1900 J.M. van Kelckhoven, wed. van C.F. v.d. Dusse (2)

1926 J.P. Verhoeven (3)

Naam / gevelsteen

± 1615 De Wijck tot Maestricht (tot sloop in 1900 aanwezig.) (1)

18de eeuw: De Moderne Waaijer (1)

Bijzonderheden

± 1615 trapgevel. Ontlastingsbogen met sluitstukken, banden en luifel. (1)

18de eeuw: waaierszaak.

1900 gevels bestaande uit pleisterwerk, afgewisseld met gele, groene en witte steen. Erker. Transvaalse boer voor de gevel ter herinnering aan oorlog in 1900. (2)

1926 pui veranderd (3)

2000-2002 Gerestaureerd en van de oorspronkelijke kleuren voorzien: heldergroen en okergeel. Samengevoegd met Gasthuismolensteeg 18

Bewoners / eigenaren o.a.

± 1632 Lucas Jansz Hardenberg. (1)

18de eeuw: waaierzaak van Frans Beenevelt de Jonge (1)

Monument

Gemeentelijk monument

Gebruik nu

Winkel/woonhuis, samen met Gasthuismolensteeg 18

 

Meeste gegevens zijn ontleend aan ‘Geschiedbouwkundige beschrijvingen behorende bij het Grachtenboek van Caspar Philips Jacobszoon’ geschreven door E. van Houten, oud-hoofdinspecteur van Bouw- en Woningtoezicht te Amsterdam.

Hebt u aanvullingen of wilt u meedoen?

Als u opmerkingen of aanvullingen hebt op de tekst hierboven, wilt u dan ook het huisnummer erbij vermelden.

Uw e-mail adres wordt alleen maar gebruikt om eventueel op uw opmerkingen te reageren.

 

Foto's of andere informatie vande  panden kun u ook zenden naar info@amsterdamsegrachtenhuizen.info.