Herengracht 241

<- 239 Herengracht            Panorama           Herengracht 243 ->

Herengracht 241

Herengracht 241

,tekening Caspar Philips

Tekening Caspar Philips

Herengracht 241


Gebouwd             1732
Architect             Arnoldus van Sprang
Opdrachtgever    Arnoldus van Sprang
Monument          Rijksmonument    

1853 : KK 124  (huisnummer 1853-1875)
1808 : 29 5047  (verpondingsnummer)
1796 : 29 142    (kleinnummer)
1732 : 29 4987  (verpondingsnummer)
Kadast: F 133  (kadaster oud)

Bouwjaar

vóór 1650 (1)

± 1732 (2)

± 1870 (3)

Architect

± 1732 Arnoldus van Sprang, meester-metselaar en makelaar (2)

Opdrachtgever

Naam / gevelsteen

Bijzonderheden

± 1732 koopmanshuis. 5,15 m. breed. Halsgevel. Siervazen op vleugelstukken. Fronton met kuif. Stoep. (2)

± 1870 sierlijke hals verwijderd. Vervangen door verhoogde gevel met rechte kroonlijst, waarboven houten kapelletje (verdwenen). Boven voordeur eenvoudig sierraam met achterraam. Stoep bleef behouden. (3)

Bewoners / eigenaren o.a.

vóór 1650 Johs Teerlingh (1)

tot 1794 bewoond door fam. Van Sprang (2)

2006 Eigendom Henderick de Keijzer, schenking dhr. J.J.M. Bordens en mw. E.H. Heesen

Rijksmonument

Nr 1581

Gebruik nu

 

Meeste gegevens zijn ontleend aan ‘Geschiedbouwkundige beschrijvingen behorende bij het Grachtenboek van Caspar Philips Jacobszoon’ geschreven door E. van Houten, oud-hoofdinspecteur van Bouw- en Woningtoezicht te Amsterdam.

Hebt u aanvullingen of wilt u meedoen?

Als u opmerkingen of aanvullingen hebt op de tekst hierboven, wilt u dan ook het huisnummer erbij vermelden.

Uw e-mail adres wordt alleen maar gebruikt om eventueel op uw opmerkingen te reageren.

 

Foto's of andere informatie vande  panden kun u ook zenden naar info@amsterdamsegrachtenhuizen.info.