Herengracht 237

<- 235 Herengracht            Panorama           Herengracht 239 ->

Tekening grachtenboek 1768

Tekening grachtenboek 1768

Herengracht 237 Vingboons

Vingboons

Herengracht 237 oud

Gebouwd             1640
Architect            Philips Vingboons
Opdrachtgever    Nicolaes Sohier
Afgebroken        1881
1853 : LL 104  (huisnummer 1853-1875)
1808 : 30 5340  (verpondingsnummer)
1796 : 30 197    (kleinnummer)
1732 : 30 5293  (verpondingsnummer)
Kadast: F 309  (kadaster oud)
 

Het nieuwe huis voor Nicolaes Sohier

Vóór 1640 staan hier ter plaatse twee huizen, waarvan het noordelijke in 1630 eigendom is van de koopman Jan van Os. In 1640-1641 laat de schatrijke koopman Nicolaas Sohier[1590-1642], die in 1621-1624 al het Huis met de Hoofden op de Keizersgracht 123 heeft laten bouwen naar een ontwerp van Hendrick de Keyser, deze twee huizen worden door de architect Philips Vingboons vervangen door een fraai 11,35 m breed dubbel koopmanshuis met een gevel zonder pilasters, waarvan de door een fronton bekroonde middenrisaliet volgens de vroege trant van Vingboons nog topgevelachtig boven de rest van de gevel is opgetrokken; het is in “Afbeeldsels der voornaemste gebouwen uyt alle die Philips Vingboons geordineert heeft” uit 1648, omschreven als een “swaer srerck huijs”. Zie ook het tabblad "Vingboons ontwerpen".

Herengracht 237  Sohier de Vermandois 1675-1735

Vermoedelijk een portret van Adriana Constantia Sohier de Vermandois [1675-1735] vermoedelijk geschilderd door Jan van Haensbergen gemaakt in 1687.

Sohier betrekt het huis, dat hij na zijn dood in 1642 nalaat aan zijn 19 jarige zoon Constantin, geboren uit zijn huwelijk met Susanna Helmers[1589-1625]. De zoon, Constantin Sohier de Vermandois[1624-1671], baron des H.R. Rijks, heer van Warmenhuizen en Meeresteyn, trouwt in 1643 met Catharina Coymans[1624-1653]; hun zoon is Nicolaas Sohier de Vermandois[1645-1690], baron des H.R. Rijks, heer van Warmenhuizen, Crabbendam enz. is in 1671 getrouwd met Christina Pauw[1649-1719]. Tot 1711 blijft het huis in het bezit van de familie Sohier: in dat jaar wordt het pand door de ongetrouwde Adriana Constantia Sohier de Vermandois[1675-1735], vrouwe van Warmenhuizen, Crabbendam enz. voor f 10.000,- verkocht aan Philip van der Poorten[1668-1739], die er al in woont. In 1742 wordt de huurwaarde van het pand vastgesteld op f 1.050,-. Na de dood van Philip van der Poorten is diens weduwe, de “coopvrouw” Anna Louisa Tente eigenares (aan haar behoort ook Herengracht 192), van wie het in 1761 overgaat op haar dochter Debora Susanna van der Poorten. In 1773 woont er Thomas van Beeck [†1774] die getrouwd is met Debora's zuster Louisa Française van der Poorten, welke laatste het huis in 1785 krijgt toegewezen.

 

Na 1800

Louisa blijft in dit huis tot haar dood bewonen; de executeuren van haar nalatenschap verkopen het in 1799 voor f 14.100,- op de veiling aan de koopman Hermann Schneck [1744-1818] uit Freudenburg in Nassau, die het eveneens tot zijn dood heeft bewoond. Latere bewoners zijn: 1828 Dominique of Paolo Dominico Arata, consul van Sardinië en de beide Siciliën, die naar Herengracht 54 verhuist, 1837 G. Bunge, ca. 1839 de grondeigenaar Gerrit Vriese, (zie Herengracht 548). Gerrit koopt het huis in 1842 voor f 12.400,-; na zijn dood wordt het huis in 1860 bij boedelscheiding toebedeeld aan zijn weduwe Jullie Claire Chanier. In 1862 gaat het huis naar hun dochter Anna Mathilda Vriese [1823-1891] die getrouwd is met jhr. mr. Comelis Jacob Amold den Tex [1824-1882], die later burgemeester is van Amsterdam van 1868 tot 1879. In 1857 woonde er Pieter Anthonij Oetgens van Waveren Pancras Clifford [1808-1880] controleur 1e klasse Binnenlands Bestuur, later suikerfabrikant op Java. In 1863 wordt het huis voor f 18.000,- ter bewoning gekocht door de assuradeur Joannis Jacobus Arent Santhagens[1798-1867] lid van de raad 1851-1856, van de Provinciale Staten 1859-1867. Hij is een van de oprichters van de Nederlandse Lloyd. Na zijn dood wordt in 1867 voor f 19.650,- de advocaat mr. Leenden Hendrik Kuhn[1811-1880] van Herengracht 233 eigenaar; hij heeft er gewoond met zijn zoons, de medicus dr. Casper Hendrik Kuhn[1848-1926] hoogleraar te Amsterdam sinds 1876 en de advocaat mr. Leenden Hendrik Kuhn jr. [ 1849-1914].

Herengracht 237 Joannis Jacobus Arent Santhagens

Joannis Jacobus Arent Santhagens[1798-1867]

In 1881 wordt eigenaar van het pand de bankiersfirma Adolphe Boisscvain & Co., die is opgericht door Athanase Adolphe Henri Boissevain[1843-1921]. Zij breken het pand af en laten er een nieuw voor in de plaats zetten.

Het pand wordt in 1881 door de bekende architect Constantrijn Muysken (van Herengracht 115), die ook Musis Sacrum in Arnhem en Kasteel Oud-Wassenaarop zijn naam heeft staan, verbouwd tot kantoorgebouw.

Hebt u aanvullingen of wilt u meedoen?

Als u opmerkingen of aanvullingen hebt op de tekst hierboven, wilt u dan ook het huisnummer erbij vermelden.

Uw e-mail adres wordt alleen maar gebruikt om eventueel op uw opmerkingen te reageren.

 

Foto's of andere informatie vande  panden kun u ook zenden naar info@amsterdamsegrachtenhuizen.info.