Herengracht 227

<- 223-225 Herengracht            Panorama           Herengracht 229 ->

Herengracht 227

Herengracht 227

Herengracht 227 ,tekening Caspar Philips

Tekening Caspar Philips

Herengracht 227, de Blauwe Haan


Gebouwd             1684 
Architect            -
Opdrachtgever    Johs Steenwegh
Monument         Rijksmonument    

 


Bouwjaar

1684 

Architect

Opdrachtgever

1684 Johs Steenwegh

Naam / gevelsteen

1705 In der Blauwenhaan

Bijzonderheden

1684 koopmanshuis met pilastergevel 6 m. breed. Ernaast de halve gang ’t Keteltje van vier voet aan de oostzijde die toegang gaf tot twee woningen gelegen achter Hg 231. Driehoekig fronton (verdwenen). Gebeeldhouwde vleugelstukken (thans rollagen). Stoep.

Bewoners / eigenaren o.a.

Rijksmonument

Nr 1576

Gebruik nu

 

Meeste gegevens zijn ontleend aan ‘Geschiedbouwkundige beschrijvingen behorende bij het Grachtenboek van Caspar Philips Jacobszoon’ geschreven door E. van Houten, oud-hoofdinspecteur van Bouw- en Woningtoezicht te Amsterdam.

Hebt u aanvullingen of wilt u meedoen?

Als u opmerkingen of aanvullingen hebt op de tekst hierboven, wilt u dan ook het huisnummer erbij vermelden.

Uw e-mail adres wordt alleen maar gebruikt om eventueel op uw opmerkingen te reageren.

 

Foto's of andere informatie vande  panden kun u ook zenden naar info@amsterdamsegrachtenhuizen.info.