Herengracht 221

<- 219 Herengracht            Panorama           Herengracht 223-225 ->

Herengracht 221

Herengracht 221

,tekening Caspar Philips

Tekening Caspar Philips

Herengracht 221

Gebouwd             ± 1770
Architect            -
Opdrachtgever    -
Monument         Rijksmonument     

 


Bouwjaar

vóór 1619

± 1710

± 1770

Architect

Opdrachtgever

vóór 1619 Hans Honger

± 1710 Aernout Cloeting

Naam / gevelsteen

vóór 1619 De Hongersman

± 1710 De Olijfboom

Bijzonderheden

± 1710 koopmanshuis met halsgevel. 5,05 m. breed. Hals met vleugelstukken en ftonton, waaronder steen met boom. Stoep en omlijste toegang.

± 1770 gevelhals vervangen.

afgesloten gang gaf destijds toegang tot achtergelegen woningen (?)

Bewoners / eigenaren o.a.

Rijksmonument

Nr 1574

Gebruik nu

 

Meeste gegevens zijn ontleend aan ‘Geschiedbouwkundige beschrijvingen behorende bij het Grachtenboek van Caspar Philips Jacobszoon’ geschreven door E. van Houten, oud-hoofdinspecteur van Bouw- en Woningtoezicht te Amsterdam.

Hebt u aanvullingen of wilt u meedoen?

Als u opmerkingen of aanvullingen hebt op de tekst hierboven, wilt u dan ook het huisnummer erbij vermelden.

Uw e-mail adres wordt alleen maar gebruikt om eventueel op uw opmerkingen te reageren.

 

Foto's of andere informatie vande  panden kun u ook zenden naar info@amsterdamsegrachtenhuizen.info.