Herengracht 219

<- 217 Herengracht            Panorama           Herengracht 221 ->

Herengracht 219

Herengracht 219

,tekening Caspar Philips

Tekening Caspar Philips

Herengracht 219

Gebouwd             1683
Architect            -
Opdrachtgever     Catharina Hooft
Monument         Rijksmonument     

 


Bouwjaar

Vóór 1683

1683

Architect

Opdrachtgever

1683 Catharina Hooft

Naam / gevelsteen

1683 Het Vriese Gaeren Wijff

Bijzonderheden

1683 stalgebouw 5,55 m. breed met koetshuis en bovenwoning. Gebeeldhouwde ingezwenkte halsgevel. Gebogen fronton (verdwenen). Lantaarn boven middendeur (verdwenen).

Bewoners / eigenaren o.a.

1683-1691 Catharina Hooft, wed. van Cornelis de Graeff, burgemeester

1691-1707 Pieter de Graeff[1638-1707]

Rijksmonument

Nr. : 1573

Gebruik nu

Kantoor

 

Meeste gegevens zijn ontleend aan ‘Geschiedbouwkundige beschrijvingen behorende bij het Grachtenboek van Caspar Philips Jacobszoon’ geschreven door E. van Houten, oud-hoofdinspecteur van Bouw- en Woningtoezicht te Amsterdam. En aan Vier eeuwen Herengracht.

Een 5,55 m. breed stalgebouw met koetshuis en bovenwoning uit 1683 (volgens gevelsteen).

Het heeft een gebeeldhouwde ingezwenkte halsgevel, een gebogen fronton (verdwenen) en een lantaarn boven de middendeur (verdwenen).

 

Catharina Hooft, weduwe van Cornelis de Graeff, burgemeester,  laat het in het genoemde jaar vernieuwen, in die tijd hangt er Het Vriese Gaeren Wijff uit.

 

 

Hebt u aanvullingen of wilt u meedoen?

Als u opmerkingen of aanvullingen hebt op de tekst hierboven, wilt u dan ook het huisnummer erbij vermelden.

Uw e-mail adres wordt alleen maar gebruikt om eventueel op uw opmerkingen te reageren.

 

Foto's of andere informatie vande  panden kun u ook zenden naar info@amsterdamsegrachtenhuizen.info.