Herengracht 217

<- 215 Herengracht            Panorama           Herengracht 219 ->

Herengracht 217

Herengracht 217

,tekening Caspar Philips

Tekening Caspar Philips

Herengracht 217


Gebouwd             na 1990
Architect            -
Opdrachtgever    -
Monument          -     


Bouwjaar

± 1720 (1)

1937 (2)

Architect

Opdrachtgever

± 1720 Pieter Hodde (1)

Naam / gevelsteen

Bijzonderheden

± 1720 halsgevel 5,65 m. breed met getoogd fronton waarin gebeeldhouwde vulling. Krullen. Stoep. (1)

1937 gesloopt. Fragmenten bewaard voor eventuele herbouw. (2)

Bewoners / eigenaren o.a.

± 1720? Ned. Indische Handelsbank (1)

Rijksmonument


Gebruik nu

 

 

Meeste gegevens zijn ontleend aan ‘Geschiedbouwkundige beschrijvingen behorende bij het Grachtenboek van Caspar Philips Jacobszoon’ geschreven door E. van Houten, oud-hoofdinspecteur van Bouw- en Woningtoezicht te Amsterdam.

Hebt u aanvullingen of wilt u meedoen?

Als u opmerkingen of aanvullingen hebt op de tekst hierboven, wilt u dan ook het huisnummer erbij vermelden.

Uw e-mail adres wordt alleen maar gebruikt om eventueel op uw opmerkingen te reageren.

 

Foto's of andere informatie vande  panden kun u ook zenden naar info@amsterdamsegrachtenhuizen.info.