Herengracht 213

<- 211 Herengracht            Panorama           Herengracht 215 ->

Herengracht 215, foto van het huis voor de afbraak in 1896.

Herengracht 215, foto van het huis voor de afbraak in 1896. Foto uitgegeven door Gebroeders Douwes

Herengracht 213 ,tekening Caspar Philips

Tekening Caspar Philips

Herengracht oud 213


Gebouwd           17de eeuw 
Architect            - 
Opdrachtgever    -
Afgebroken         1895

1853 : LL 117  (huisnummer 1853-1875)

1808 : 30 5326  (verpondingsnummer)

1796 : 30 210    (kleinnummer)

1732 : 30 5277  (verpondingsnummer)

Kadast: F 324  (kadaster oud)

opm : hoek Raadhuisstraat (Warmoesgracht) straat

Bouwjaar

17de eeuw

± 1860

1896 afgebroken

Architect

 

Opdrachtgever

1896 August Hendrichs

Naam / gevelsteen

 

Bijzonderheden

17de eeuws koopmanshuis. 4,65 x 11,50 m. breed. Doorgaande dammen. Rechte kroonlijst. Kap met twee dakvensters. Twee schoorstenen. Stoep.

± 1860 verbouwd. In gebruik als apotheek

1896 afgebroken.

Bewoners / eigenaren o.a.

± 1720 mr Nicolaas Sautijn, burgemeester 1718, 1720 en 1724 

± 1860 H.P. Wijsman, apotheker

 

Meeste gegevens zijn ontleend aan ‘Geschiedbouwkundige beschrijvingen behorende bij het Grachtenboek van Caspar Philips Jacobszoon’ geschreven door E. van Houten, oud-hoofdinspecteur van Bouw- en Woningtoezicht te Amsterdam.

Hebt u aanvullingen of wilt u meedoen?

Als u opmerkingen of aanvullingen hebt op de tekst hierboven, wilt u dan ook het huisnummer erbij vermelden.

Uw e-mail adres wordt alleen maar gebruikt om eventueel op uw opmerkingen te reageren.

 

Foto's of andere informatie vande  panden kun u ook zenden naar info@amsterdamsegrachtenhuizen.info.