Herengracht 205 - 207

<- 203 Herengracht            Panorama            Herengracht 209 ->

Herengracht 205, Tekening Caspar Philips

Herengracht 205, Tekening Caspar Philips

Herengracht 205 oud

Gebouwd             1773 
Architect            -
Opdrachtgever    Arn. J. Van Brienen
Afgebroken        1959
1853 : LL 121    (huisnummer 1853-1875)
1808 : 30 5322  (verpondingsnummer)
1796 : 30 214    (kleinnummer)
1732 : 30 5273  (verpondingsnummer)
Kadast: F 367   (kadaster oud)

Dit koopmanshuis bestaat reeds vóór 1643, als het eigendom is van de erfgenamen van Sara Cock. Het wordt in 1648, samen met een achterhuis in 't Schilderssteegje door Hendr. de Beijer en Jan Cock verkocht aan David Rutgers, koopman.

Het heeft een 8,93 m. brede eenvoudige gevel met rechte kroonlijst, kap met drie dakvensters en twee schoorstenen, doorlopende dammen, kozijnen met onderluiken en platte stoep met afsluithek.

 

In 1648 wordt het door Abraham Rutgers, koopman, verkocht aan de kooplieden Wijnand en Gerrit Blaeuwpot. Hun familie heeft het ook bewoond.

 

In 1773 is het verbouwd tot pak-, stal- en koetshuis voor de koopman Arn. J. van Brienen (wonende Herengracht 182).

 

Omstreeks 1800 is het met 207 onder één lijn gebracht met twee sierhekken boven de ingang doch zonder kap, die in 1936 is weggebroken.


In 1875 Amsterdam genaamd.

 

 

Hebt u aanvullingen of wilt u meedoen?

Als u opmerkingen of aanvullingen hebt op de tekst hierboven, wilt u dan ook het huisnummer erbij vermelden.

Uw e-mail adres wordt alleen maar gebruikt om eventueel op uw opmerkingen te reageren.

 

Foto's of andere informatie vande  panden kun u ook zenden naar info@amsterdamsegrachtenhuizen.info.