Herengracht 205 - 207

<- 203 Herengracht            Panorama            Herengracht 209 ->

Herengracht 205, Tekening Caspar Philips

Herengracht 205, Tekening Caspar Philips

Herengracht 205 oud

Gebouwd             1773 
Architect            -
Opdrachtgever    Arn. J. Van Brienen
Afgebroken        1959
1853 : LL 121    (huisnummer 1853-1875)
1808 : 30 5322  (verpondingsnummer)
1796 : 30 214    (kleinnummer)
1732 : 30 5273  (verpondingsnummer)
Kadast: F 367   (kadaster oud)

Bouwjaar

vóór 1643

1773

1959 Afgebroken

Architect

Opdrachtgever

1773 Arn. J. Van Brienen, koopman (woonachtig Herengracht 182)

Naam / gevelsteen

1875 Amsterdam

Bijzonderheden

vóór 1643 koopmanshuis met achterhuis in ’t Schilderssteegje. Rechte kroonlijst. Kap met drie dakvensters. Twee schoorstenen. Doorlopende dammen. Kozijnen met onderluiken. Platte stoep met afsluithek.

1773 verbouwd tot pak- stal- en koetshuis.

± 1800 onder één lijn gebracht met 207. twee sierhekken boven ingang doch zonder kap.

Bewoners / eigenaren o.a.

vóór 1643 erfgenamen Sara Cock

1684 verkocht door Abr. Rutgers, koopman aan Wijnand en Gerrit Blaeuwpot.

 

Meeste gegevens zijn ontleend aan ‘Geschiedbouwkundige beschrijvingen behorende bij het Grachtenboek van Caspar Philips Jacobszoon’ geschreven door E. van Houten, oud-hoofdinspecteur van Bouw- en Woningtoezicht te Amsterdam.

Hebt u aanvullingen of wilt u meedoen?

Als u opmerkingen of aanvullingen hebt op de tekst hierboven, wilt u dan ook het huisnummer erbij vermelden.

Uw e-mail adres wordt alleen maar gebruikt om eventueel op uw opmerkingen te reageren.

 

Foto's of andere informatie vande  panden kun u ook zenden naar info@amsterdamsegrachtenhuizen.info.