Herengracht 117

< 115 Herengracht          Panorama         Herengracht 119 >

Herengracht 117, 1015BE117, 1015 BE

Herengracht 117

Herengracht 117, 1015 BE, tekening Caspar Philips

Tekening Caspar Philips

Herengracht 117

Gebouwd           1940/41
Architect            -
Opdrachtgever    CentraleWerkgevers Risico Bank
Rijksmonument  -        
1853 : RR 311  (huisnummer 1853-1875)
1808 : 30 5276  (verpondingsnummer)
1796 : 30 259    (kleinnummer)
1732 : 30 5227  (verpondingsnummer)
Kadast: F 521  (kadaster oud)
 

Bouwjaar

± 1675

1940/41

Architect

Opdrachtgever

± 1675 Cornelis Geelvinck, burgemeester

1941 CentraleWerkgevers Risico Bank / Centraal Beheer

Naam / gevelsteen

Bijzonderheden

± 1675 Stal, koets- em pakhuis 5,70 m. breed. Halsgevel met gebeeldhouwde vleugelstukken en driehoekig fronton.

1940/41 Gevel met rechte kroonlijst. Hoog kantoorgebouw met woning, zonder kap.

Bewoners / eigenaren o.a.

± 1690 Fam. Bicker van Swieten

Rijksmonument

Gebruik nu

Appartementen

 

Meeste gegevens zijn ontleend aan ‘Geschiedbouwkundige beschrijvingen behorende bij het Grachtenboek van Caspar Philips Jacobszoon’ geschreven door E. van Houten, oud-hoofdinspecteur van Bouw- en Woningtoezicht te Amsterdam.

Hebt u aanvullingen of wilt u meedoen?

Als u opmerkingen of aanvullingen hebt op de tekst hierboven, wilt u dan ook het huisnummer erbij vermelden.

Uw e-mail adres wordt alleen maar gebruikt om eventueel op uw opmerkingen te reageren.

 

Foto's of andere informatie vande  panden kun u ook zenden naar info@amsterdamsegrachtenhuizen.info.