Herengracht 123

< 121 Herengracht          Panorama         Herengracht 125 >

Herengracht 123, 1015 BG, Amsterdam

Herengracht 123

Herengracht 123,  1015 BG, tekening Caspar Philips

Tekening Caspar Philips

Herengracht 123


Gebouwd           1908
Architect            Jac. Duncker
Opdrachtgever    Parochie van de Heilige Dominicus
Monument         -

1853 : RR 305  (huisnummer 1853-1875)

1808 : 30 5279  (verpondingsnummer)

1796 : 30 255    (kleinnummer)

1732 : 30 5230  (verpondingsnummer)

Kadast: F 518  (kadaster oud)

 

 

Bouwjaar

± 1630 (1)

Begin 19de eeuw (2)

1908 (3)

Architect

± 1630 verm. Albert Steenwijk, zwager Hendrik Reepmaker (1)

1908 Jac. Duncker

Opdrachtgever

± 1630 verm. Hendrik Reepmaker, koopman

1908 Parochie van de Heilige Dominicus

Naam / gevelsteen

Bijzonderheden

± 1630 Woonhuis 6,80 m. breed met trapgeveltje tegen de kap, poortje aan de noord- en ingang aan de zuidkant. Ontlastingsbogen met sluitstukken, banden en hoekblokken en stoep in het midden. (1)

Begin 19de eeuw: tot pakhuis verbouwd. (2)

1908 voorgevel veranderd voor de H. Dominicanen en met 121 en Singel 136 voor R.K. Tehuis in gebruik gesteld. (3)

1926 publiek verkocht (3)

Bewoners / eigenaren o.a.

Rijksmonument

Gebruik nu

 

Meeste gegevens zijn ontleend aan ‘Geschiedbouwkundige beschrijvingen behorende bij het Grachtenboek van Caspar Philips Jacobszoon’ geschreven door E. van Houten, oud-hoofdinspecteur van Bouw- en Woningtoezicht te Amsterdam.

Hebt u aanvullingen of wilt u meedoen?

Als u opmerkingen of aanvullingen hebt op de tekst hierboven, wilt u dan ook het huisnummer erbij vermelden.

Uw e-mail adres wordt alleen maar gebruikt om eventueel op uw opmerkingen te reageren.

 

Foto's of andere informatie vande  panden kun u ook zenden naar info@amsterdamsegrachtenhuizen.info.