Herengracht 121

< 119 Herengracht          Panorama         Herengracht 123 >

Herengracht 121, 1015BG121, 1015 BG

Herengracht 121

Herengracht 121 tekening Caspar Philips

Tekening Caspar Philips

Herengracht 121

Gebouwd           1908
Architect            -
Opdrachtgever    1760 mr. Egbert de Vrij Temminck
Rijksmonument   - 

1853 : RR 306  (huisnummer 1853-1875)

1808 : 30 5278  (verpondingsnummer)

1796 : 30 256    (kleinnummer)

1732 : 30 5229  (verpondingsnummer)

Kadast: F 519  (kadaster oud)

Bouwjaar

voor 1650

± 1760

1863

Architect

1908 Jac. Duncker

Opdrachtgever

Mr Egbert de Vrij Temminck, burgemeester

1908 Parochie van de Heilige Dominicus

Naam / gevelsteen

De Ploegh

Bijzonderheden

voor 1650 Oorspronkelijk een woonhuis

± 1760 Stalgebouw met pakzolders. Kroonlijst, kap en dakvenster 6,60 m. breed.

19de eeuw: Stal met bovenwoning

1863 Grondige verbouwing

1880 Voorgevel veranderd en bepleisterd. Plat dak.

1908 Met 123 verenigd

Bewoners / eigenaren o.a.

1650 Corns van Lokhorst

1658 Michiel Pancras, oud-schepen

1709 Gerhard Pancras Michielsz

1722 Weduwe Everhard Temminck

1724 Haar zoon burgemeester Temminck

Rijksmonument

Gebruik nu

Woonhuis

 

Meeste gegevens zijn ontleend aan ‘Geschiedbouwkundige beschrijvingen behorende bij het Grachtenboek van Caspar Philips Jacobszoon’ geschreven door E. van Houten, oud-hoofdinspecteur van Bouw- en Woningtoezicht te Amsterdam.

Hebt u aanvullingen of wilt u meedoen?

Als u opmerkingen of aanvullingen hebt op de tekst hierboven, wilt u dan ook het huisnummer erbij vermelden.

Uw e-mail adres wordt alleen maar gebruikt om eventueel op uw opmerkingen te reageren.

 

Foto's of andere informatie vande  panden kun u ook zenden naar info@amsterdamsegrachtenhuizen.info.