Herengracht 81

< 79 Herengracht          Panorama         Herengracht 83 >

Herengracht 81

Herengracht 81

Herengracht 81 tekening Caspar Philips

Tekening Caspar Philips

Herengracht 81

Gebouwd           1626 
Architect            Pieter Fransz
Opdrachtgever    Pieter Fransz
Monument         Rijksmonument

1853 : SS 202   (huisnummer 1853-1875)

1808 : 31 5537  (verpondingsnummer)

1796 : 31 279   (kleinnummer)

1732 : 31 5485  (verpondingsnummer)

Kadast: F 589   (kadaster oud)

Bouwjaar

1599

verm. 1626

1975

Architect

1626 Pieter Fransz, huistimmerman

1914 J.J. Eijrond

1957 J.G. Schreuder

Opdrachtgever

 1599 Evert Meeusz

1626 Pieter Fransz

1914 G.J.J. Salen

1950 G.J.J. Salen

1957 Optiform N.V. (M. van Muyden)

1975 dr. Philip Johan Herman Lamaker[*1930] 

Naam / gevelsteen

Bijzonderheden

1588 uitgifte erven, daarna bouw eerste huizen

1626 Koopmanshuis, 5,90 m. breed. Trapgevel met ontlastingsbogen, sluitstukken, hijskast, kozijnen met onderluiken en een stoep

? Lage stoep

1914 verbouw naar kantoor en magazijn

1950 verm. top herbouwd

1957 Verbouwd naar showroom kleding

1975 De gevel weer teruggebracht in de staat, zoals in het grachtenboek is getekend.

2000 Wijziging aan achtergevel

Bewoners / eigenaren o.a.

1599 Evert Meeusz

1626 Geert Thonisz

1722 Lijsbeth Gerrits, weduwe van Maarten Mooij

1734-1773 Jacob Pietersz de Jong

1837-1845 korenfactor Jan Hendrik Maschhaupt

1914-1955 G.J.J. Salen(eigenaar) ƒ 10.000

1915-1930 T.J.W. Salen & Co 

1955-1957 Mw. G.C.J. Uitenhuis (eigenaar) ƒ 15.000

1957-1959 N.V. Optiform, M. van Muyden (eigenaar) ƒ 60.000

1959-1964 H.M. van der Werff (later dir. N.V. Optiform)

1964-1968 Beleggingsmaatschappij ƒ 270.000

1968-???? dr. Philip Johan Herman Lamaker, chirurg 

Rijksmonument

Nr 1540

Gebruik nu

Woonhuis

 

Meeste gegevens zijn ontleend aan ‘Geschiedbouwkundige beschrijvingen behorende bij het Grachtenboek van Caspar Philips Jacobszoon’ geschreven door E. van Houten, oud-hoofdinspecteur van Bouw- en Woningtoezicht te Amsterdam.

Hebt u aanvullingen of wilt u meedoen?

Als u opmerkingen of aanvullingen hebt op de tekst hierboven, wilt u dan ook het huisnummer erbij vermelden.

Uw e-mail adres wordt alleen maar gebruikt om eventueel op uw opmerkingen te reageren.

 

Foto's of andere informatie vande  panden kun u ook zenden naar info@amsterdamsegrachtenhuizen.info.