Herengracht 67

< 65 Herengracht          Panorama         Herengracht 69 >

Herengracht 67

Herengracht 67

Herengracht 67 tekening Caspar Philips

Herengracht 67 tekening Caspar Philips

Herengracht 67


gebouwd           1632, rond 1800 gewijzigd
Architect            -
Opdrachtgever    Herm Theunisz Bleijker
Monument         Rijksmonument

1853 : SS 209   (huisnummer 1853-1875)

1808 : 31 5544  (verpondingsnummer)

1796 : 31 286   (kleinnummer)

1732 : 31 5492  (verpondingsnummer)

Kadast: F 699   (kadaster oud)

Bouwjaar

1632

Architect

Opdrachtgever

1632 Herm. Theunisz Bleijker 

Naam / gevelsteen

1632 De Bleeker

Bijzonderheden

1632 Koopmanshuis 5,66 m. breed. Trapgevel met in het midden doorlopende pakhuisdeuren. Er naast kozijnen met ontlastingsbogen. Toegang met stoep ook in het midden en verder nog een aparte ingang. 

± 1800 getoogde kroonlijst

Eind 19de eeuw: balcon

Bewoners / eigenaren o.a.

Rijksmonument

Nr 1533

Gebruik nu

 

Meeste gegevens zijn ontleend aan ‘Geschiedbouwkundige beschrijvingen behorende bij het Grachtenboek van Caspar Philips Jacobszoon’ geschreven door E. van Houten, oud-hoofdinspecteur van Bouw- en Woningtoezicht te Amsterdam.

Hebt u aanvullingen of wilt u meedoen?

Als u opmerkingen of aanvullingen hebt op de tekst hierboven, wilt u dan ook het huisnummer erbij vermelden.

Uw e-mail adres wordt alleen maar gebruikt om eventueel op uw opmerkingen te reageren.

 

Foto's of andere informatie vande  panden kun u ook zenden naar info@amsterdamsegrachtenhuizen.info.