Herengracht 63

< 61 Herengracht          Panorama         Herengracht 65 >

Herengracht 63

Herengracht 63

Herengracht 63 tekening Caspar Philips

Tekening Caspar Philips

Herengracht 63


Gebouwd          1666
Architect           Abel Hermansz., timmerman
Opdrachtgever    -
Monument         Rijksmonument

1853 : SS 211   (huisnummer 1853-1875)

1808 : 31 5546  (verpondingsnummer)

1796 : 31 288   (kleinnummer)

1732 : 31 5494  (verpondingsnummer)

Kadast: F 701   (kadaster oud)

Bouwjaar

1666

1909

Architect

1666 Abel Hermansz, timmerman

1909 A. de Maaker

Opdrachtgever

Naam / gevelsteen

Bijzonderheden

1666: 4,12 m. breed. Halsgevel met oeils-de-boeuf. Vleugelstukken met daarop festoenen; idem om het vlieringvenster, twee ovale lichten in gebeeldhouwde omlijsting. Bij 63 MDCLXVI.

Bewoners / eigenaren o.a.

J.J. van Blitterswijk, meubelmaker

Rijksmonument

Nr :1531

Gebruik nu


 

Meeste gegevens zijn ontleend aan ‘Geschiedbouwkundige beschrijvingen behorende bij het Grachtenboek van Caspar Philips Jacobszoon’ geschreven door E. van Houten, oud-hoofdinspecteur van Bouw- en Woningtoezicht te Amsterdam.

Hebt u aanvullingen of wilt u meedoen?

Als u opmerkingen of aanvullingen hebt op de tekst hierboven, wilt u dan ook het huisnummer erbij vermelden.

Uw e-mail adres wordt alleen maar gebruikt om eventueel op uw opmerkingen te reageren.

 

Foto's of andere informatie vande  panden kun u ook zenden naar info@amsterdamsegrachtenhuizen.info.