Herengracht 61

< 59 Herengracht          Panorama         Herengracht 63 >

Herengracht 61

Herengracht 61

Herengracht 61 tekening Caspar Philips

Tekening Caspar Philips

Herengracht 61


Gebouwd           1666
Architect            Abel Hermansz., timmerman
Opdrachtgever    -
Monument         Rijksmonument

1853 : SS 212   (huisnummer 1853-1875)

1808 : 31 5547  (verpondingsnummer)

1796 : 31 289   (kleinnummer)

1732 : 31 5495  (verpondingsnummer)

Kadast: F 702   (kadaster oud)

Bouwjaar

1666

1909

Architect

1666 Abel Hermansz, timmerman

1909 A. de Maaker

Opdrachtgever

Naam / gevelsteen

Bijzonderheden

1666 4,12 m. breed. Halsgevel met oeils-de-boeuf. Vleugelstukken met daarop festoenen; idem om het vlieringvenster, twee ovale lichten in gebeeldhouwde omlijsting.

1909 de beganegrond verdieping veranderd tot winkel, magazijn, werkplaats en woning J.J. van Blitterswijk, meubelmaker

Bewoners / eigenaren o.a.

J.J. van Blitterswijk, meubelmaker

Rijksmonument

Nr 1530

Gebruik nu

Woonhuis

 

Meeste gegevens zijn ontleend aan ‘Geschiedbouwkundige beschrijvingen behorende bij het Grachtenboek van Caspar Philips Jacobszoon’ geschreven door E. van Houten, oud-hoofdinspecteur van Bouw- en Woningtoezicht te Amsterdam.

Hebt u aanvullingen of wilt u meedoen?

Als u opmerkingen of aanvullingen hebt op de tekst hierboven, wilt u dan ook het huisnummer erbij vermelden.

Uw e-mail adres wordt alleen maar gebruikt om eventueel op uw opmerkingen te reageren.

 

Foto's of andere informatie vande  panden kun u ook zenden naar info@amsterdamsegrachtenhuizen.info.