Herengracht 59, De Hond

< 57 Herengracht          Panorama         Herengracht 61 >

Herengracht 59

Herengracht 59

Herengracht 59 tekening Caspar Philips

Tekening Caspar Philips

Herengracht 59, De Hond

Gebouwd            1659
Architect              -
Opdrachtgever     Isaac van Halmael Isaacz
Monument           Rijksmonument

1853 : SS 213   (huisnummer 1853-1875)

1808 : 31 5548  (verpondingsnummer)

1796 : 31 290   (kleinnummer)

1732 : 31 5496  (verpondingsnummer)

Kadast: F 703   (kadaster oud)

Bouwjaar

voor 1658

1659

Architect

Opdrachtgever

1659 Isaac van Halmael Isaacz

Naam / gevelsteen

De Hond

Bijzonderheden

1659: koopmanshuis 4,94 m. breed. Ionische pilastergevel in navolging van Vingboons. Dolfijnen als onderste vleugelstukjes van de top, twee ovale lichten met gebeeldhouwde omlijsting, vleugelstukken tegen twee pialsters, waartussen een cartouche met 1659 en waarop een gebogen fronton. Onder twee vensters festoenen en een steen met een hond (verdwenen). Een stoep. 

voor 1770 onderluiken van bovenste kozijnen verwijderd.

Sinds 1918 van de vereniging Hendrick de Keizer

Bewoners / eigenaren o.a.

voor 1658 Jan Stevensz.

1659 Isaac van Halmael Isaacz 

1918-heden van de vereniging Hendrick de Keizer

Rijksmonumenen en Gemeente monument

Nr 1529

Gebruik nu

Woonhuis met kantoor

 

Meeste gegevens zijn ontleend aan ‘Geschiedbouwkundige beschrijvingen behorende bij het Grachtenboek van Caspar Philips Jacobszoon’ geschreven door E. van Houten, oud-hoofdinspecteur van Bouw- en Woningtoezicht te Amsterdam.

Hebt u aanvullingen of wilt u meedoen?

Als u opmerkingen of aanvullingen hebt op de tekst hierboven, wilt u dan ook het huisnummer erbij vermelden.

Uw e-mail adres wordt alleen maar gebruikt om eventueel op uw opmerkingen te reageren.

 

Foto's of andere informatie vande  panden kun u ook zenden naar info@amsterdamsegrachtenhuizen.info.