Herengracht 35

< 33 Herengracht          Panorama         Herengracht 37 >

Herengracht 35

Herengracht 35

Herengracht 35 tekening Caspar Philips

Tekening Caspar Philips

Herengracht 35


Gebouwd           ± 1725
Architect            -
Opdrachtgever    Robert Vastrik
Monument         Rijksmonument

1853 : SS 225   (huisnummer 1853-1875)

1808 : 31 5560  (verpondingsnummer)

1796 : 31 302   (kleinnummer)

1732 : 31 5508  (verpondingsnummer)

Kadast: F 715   (kadaster oud)

Bouwjaar

voor 1625

± 1725

1964 Restauratie

Architect

1964 P. Pals

Opdrachtgever

± 1725 Robbert Vastrik

1964 N.V. Stadsherstel

Naam

Bijzonderheden

± 1725: Halsgevel met vleugelstukken, 5,08 m. breed en segmentvormig fronton. Kozijnen nog met onderluiken. Stoep, omlijste toegang en een pothuis aan de overkraagde zijgevel. Snijraam van ± 1800.

1964 Restauratie door Stadsherstel

Bewoners / eigenaren o.a.

Reijer Willemsz, varentman 

Robbert Vastrik 

1880 W. Van der Vegt Hzn, notaris

1961 Stadsherstel aankoop, verhuur

Rijksmonument

Nr 1518

Gebruik nu

woning

 

Meeste gegevens zijn ontleend aan ‘Geschiedbouwkundige beschrijvingen behorende bij het Grachtenboek van Caspar Philips Jacobszoon’ geschreven door E. van Houten, oud-hoofdinspecteur van Bouw- en Woningtoezicht te Amsterdam.

Hebt u aanvullingen of wilt u meedoen?

Als u opmerkingen of aanvullingen hebt op de tekst hierboven, wilt u dan ook het huisnummer erbij vermelden.

Uw e-mail adres wordt alleen maar gebruikt om eventueel op uw opmerkingen te reageren.

 

Foto's of andere informatie vande  panden kun u ook zenden naar info@amsterdamsegrachtenhuizen.info.