Herengracht 580

<- 582 Herengracht                  Panorama                Herengracht 578 ->

Herengracht 580

Herengracht 580

Herengracht 560, tekening Caspar Philips

Ttekening Caspar Philips

Herengracht 580

Gebouwd           ±1671
Architect            -
Opdrachtgever    mr Dirck Schaep
Monument         Rijksmonument

Bouwjaar

1671

± 1782

19de eeuw

1922

1938

Architect / Bouwer

1922 Johan Paul Wilhelm Biesling

1938 A.A. Kok

Opdrachtgever

1671 mr Dirck Schaep

1782 Cornelis van der Hoop Gijsbertsz

1922 Ned. Middenstandsbank N.V.

1938 J.F.X. Urbanus,  (adjunct)directeur van de Nederlandsche Middenstands Bank

Naam / gevelsteen

Bijzonderheden

1670 dubbel woonhuis 14,92 m. breed. Rechte kroonlijst, kap en twee dakvensters. Dubbele stoep met omlijste toegang. Kozijnen met onderluiken. Gebouwd samen met Keizersgracht 743 

1782 verhoogd en verfraaid met kroonlijst en balustrade. Omlijsting toegang en kozijn daarboven met engelen. Sierraam met pijlen. Stoephek.

19de eeuw: stoephek voorzien van fragmenten uit die tijd

1922 ingericht tot kantoor voor de Nederlandse Middenstandsbank en met een verdieping verhoogd

1938 gerestaureerd en de huidige roedeverdeling aangebracht

Bewoners / eigenaren o.a.

1682 mr Dirck Backer

± 1707 mr Willem Backer Dircksz 

1782 Cornelis van der Hoop Gijsbertsz 

1785-± 1880 fam . Koenen

Rijksmonument

Nr 1906

Gebruik nu

Kantoor

 

Meeste gegevens zijn ontleend aan ‘Geschiedbouwkundige beschrijvingen behorende bij het Grachtenboek van Caspar Philips Jacobszoon’ geschreven door E. van Houten, oud-hoofdinspecteur van Bouw- en Woningtoezicht te Amsterdam.

Hebt u aanvullingen of wilt u meedoen?

Als u opmerkingen of aanvullingen hebt op de tekst hierboven, wilt u dan ook het huisnummer erbij vermelden.

Uw e-mail adres wordt alleen maar gebruikt om eventueel op uw opmerkingen te reageren.

 

Foto's of andere informatie vande  panden kun u ook zenden naar info@amsterdamsegrachtenhuizen.info.