Herengracht 472

<- 474 Herengracht                Panorama                Herengracht 470 ->

Herengracht 472 Amsterdam

Herengracht 472

Herengracht 472 tekening Caspar Philips

tekening Caspar Philips (1768)

Herengracht 472 

Gebouwd           1673, verbouwd ±1740
Architect            -
Opdrachtgever    Dirck Mels
Monument         Rijksmonument
1853 : X 458    (huisnummer 1853-1875)
1808 : 57 4029  (verpondingsnummer)
1796 : 57 556    (kleinnummer)
1732 : 57 3830  (verpondingsnummer)
Kadast: I 1026  (kadaster oud)

De eerste eigenaar, Dirck Mels

De stadserven 23 en 24 in park C worden in 1665/1666 gekocht door de zijdehandelaar Hans de Wollf[1614-1670], de zoon van de zuster van Vondel. Na de dood van Hans de Wollf worden in 1671 de erven weer voor f 13 .000 verkocht aan de uit Dordrecht afkomstige remonstrantse koopman Dirck Mels [†ca. 1704]  die er het dubbele woonhuis bouwt. Het krijgt een bakstenen gevel met van festoenen voorziene middenrisaliet, hoeklisenen, een rechte lijst waarboven een zich merkwaardigerwijs slechts boven de risaliet uitstrekkende attiek met vazen en een zadeldak met dakkapellen naast het attiek. Zie ook de tekening van Cornelis Danckards uit de periode1696-1706, alhoewel die tekening niet precies het huis weergeeft zoals het toen was, zoals de ontbrekende dakkapellen. De voordeur heeft bij de bouw direct tegen de aanliggende ramen en een bovenlicht gekregen dat voor het licht zorgt in de grote gewelfde stuckgang. Het is de grootste gewelfde stuckgang in Amsterdam.

Dirck Mels heeft het huis bewoond, in 1674 met zijn broer Gijsbert Mels [Dordrecht 1622-Sevilla 1703] koopman op Spanje en sinds 1678 getrouwd met Maria Velters [1658/9-1684]

Herengracht 472 tekening Cornelis Danckerts

tekening Cornelis Danckerts (1696-1706)

Herengracht 472  Linnaeus Hortus Cliffortianus voorpagina

Linnaeus Hortus Cliffortianus voorpagina

De bankier George Clifford en Hortus Cliffortiaus

Maar in 1703 gaat Dirck Mels failliet en wordt het huis met een stal aan de Keizersgracht 573 gekocht door koopman en bankier George Clifford [1657-1727]. Na zijn overlijden erft zijn zoon mr. George Clifford[1685-1760] het huis. Mr. George Clifford is lid van firma George Clifford & Zoonen en een van de bekendste liefhebbers en beoefenaars van de plantkunde en natuurlijke historie (in die tijd een algemene term die gebruikt wordt om een groot aantal natuurwetenschappen mee aan te duiden) van zijn tijd. Zijn buitengoed De Hartekamp bij Bennebroek met de daarbij behorende tuin werd wereldberoemd door het werk Hortus Cliffortiaus (Amstelaedami 1737) van Linnaeus. Carl Linnaeus die van 1735 tot 1738 hortulanus was in dienst van George Clifford, wiens lijfarts hij tevens was.
In 1743 verhuist mr. George Clifford naar de Keizersgracht en wordt het huis betrokken door diens oudste zoon George Clifford jr. [1708-1757], eveneens lid van de bankiersfirma George Clifford & Zoonen.
In het tweede kwart van de achttiende eeuw wordt de ingangspartij vervangen door een nieuwe gebeeldhouwde zandstenen omlijsting en een nieuwe mooi versierde stoep aangebracht.
Nadien word het huis nog bewoond door George’s broer, Jan Clifford [1710-1772] die het huis bij de boedelscheiding in 1760 krijgt en al sinds 1737 getrouwd is met Anna Wolters [1717-1789]. Na het opzienbarende faillissement van genoemde firma in 1773 wordt het huis in hetzelfde jaar door Anna Wolters voor f 97.500 verkocht aan Leonard Thomas de Vogel [†1794] die er in gaat wonen met zijn vrouw Catharina van Lennep [1726-93]. Na de dood van Vogel wordt het huis in 1794 voor f 75.000 gekocht door de koopman Jacob Hendrik Luden [1765-1838] en in zijn tijd is vermoedelijk de huidige empire deur en roedenverdeling aangebracht.

Herengracht 472, snijraam

snijraam

Na het overlijden van Jacob Hendrik Luden wordt het huis bij boedelscheiding in 1838 toebedeeld aan diens zoon Johannes Luden [1792-1868], directeur van de Nederlandsche Bank en lid van de Provinciale Staten. Hij verhuurt het huis.
Elisabeth Maria Luden [1813-451, zuster van de eigenaar, verkoopt het huis in 1864 voor ƒ 55.000 aan de bankier Leo Lippmann, consul-generaal van Luxemburg en lid van de bekende bankiersfirma Lippmann, Rosenthal & Co. Hij sterft kinderloos op 11.11.1883, waarop zijn weduwe het huis in 1884 verkoopt aan Jan van Veeren van Veen [1832-1912].

Kantoorverhuurder Heinrich Carl Rehbock

In 1913 koopt Heinrich Carl Rehbock [†19381] het van een makelaar en verhuurt het als kantoorruimte wat sindsdien zo is gebleven. Het is daarna nog een aantal malen verhuurd geweest aan diverse gebruikers. Onder meer wordt er in 1915 de leeszaal en bibliotheek van Zeemanshoop in onder gebracht. In die jaren rond 1933 huisvestte het de kantoren van diverse verzekeringsmaatschappijen en commissionairs in assurantiën zoals Schut, deBruyn Kops & Co., Eickhoff, der Kinderen & Beuker, Gouda & ter Meden. In 1955 wordt het verkocht aan The Ocean Accident and Gurantee Corporation Ltd.


Helaas zijn de dakkapellen naast de attiek vervangen door een storende, in het dak liggende, beglazing.

 

 

Herengracht 472, attiek met balustrade

attiek met balustrade

Hebt u aanvullingen of wilt u meedoen?

Als u opmerkingen of aanvullingen hebt op de tekst hierboven, wilt u dan ook het huisnummer erbij vermelden.

Uw e-mail adres wordt alleen maar gebruikt om eventueel op uw opmerkingen te reageren.

 

Foto's of andere informatie vande  panden kun u ook zenden naar info@amsterdamsegrachtenhuizen.info.