Herengracht 396

<- 398 Herengracht          Panorama         Herengracht 394 ->

Herengracht 396

Herengracht 396

Herengracht 396, Tekening Caspar Philips

Tekening Caspar Philips

Herengracht 396


Gebouwd           ± 1680 
Architect            -
Opdrachtgever    verm. Hendrik Lometis
Monument         Rijksmonument

Bouwjaar

± 1680 (1)

Architect / Bouwer

± 1680 verm. Hendrik Lometis, timmerman (1)

Opdrachtgever

Naam / gevelsteen

Bijzonderheden

± 1680 halsgevel met vlakke vleugelstukken, versierd langs de ingezwenkte buitenlijnen. Gebogen fronton. Versierd hijsbalkgat en pothuis. Houten pui. Zijgevel met rechte gootlijst op blikjes. (1)

Bewoners / eigenaren o.a.

Rijksmonument

Nr 1834

Gebruik nu

 

Meeste gegevens zijn ontleend aan ‘Geschiedbouwkundige beschrijvingen behorende bij het Grachtenboek van Caspar Philips Jacobszoon’ geschreven door E. van Houten, oud-hoofdinspecteur van Bouw- en Woningtoezicht te Amsterdam.

Hebt u aanvullingen of wilt u meedoen?

Als u opmerkingen of aanvullingen hebt op de tekst hierboven, wilt u dan ook het huisnummer erbij vermelden.

Uw e-mail adres wordt alleen maar gebruikt om eventueel op uw opmerkingen te reageren.

 

Foto's of andere informatie vande  panden kun u ook zenden naar info@amsterdamsegrachtenhuizen.info.