Herengracht 372

< 374 Herengracht          Panorama         Herengracht 370 >

Herengracht 372

Herengracht 372

Herengracht 372  tekening Caspar Philips

Herengracht 372 tekening Caspar Philips

Herengracht 372

Gebouwd           ± 1725
Architect            -
Opdrachtgever    Jacob Cromhout
Monument         Rijksmonument
1853 : HH 510  (huisnummer 1853-1875)
1808 : 33 6000  (verpondingsnummer)
1796 : 33 506    (kleinnummer)
1732 : 33 5945  (verpondingsnummer)
Kadast: E 4040  (kadaster oud)

Dit 5,82 m. brede koopmanshuis is omstreeks 1725 gebouwd voor Jacob Cromhout.

Het heeft een halsgevel waarvan de hals onderbroken is door een horizontael lijst en een stoep.

In 1734 is het van D'Leeuw van Lennep Dirksz.

 

Tegenwoordig is het een gevel met een rechte kroonlijst met vier consoles en trigliefen, vermoedelijk eind 18de-eeuws.

Een eenvoudig snijraam, voordeur een een stoephek uit het begin van de 19de eeuw en een onderingang met waaierhek.

 

In 1886 is de stoep vernieuwd en in 1904 de kap (kruispannen) met een dakvenster.

 

Het oorsrpronkelijke huis is omstreeks 1615 gebouwd voor, a;thans op een erf van Pieter Garet.

 

 

Herengracht 372 deur

Stoep met voordeur

Hebt u aanvullingen of wilt u meedoen?

Als u opmerkingen of aanvullingen hebt op de tekst hierboven, wilt u dan ook het huisnummer erbij vermelden.

Uw e-mail adres wordt alleen maar gebruikt om eventueel op uw opmerkingen te reageren.

 

Foto's of andere informatie vande  panden kun u ook zenden naar info@amsterdamsegrachtenhuizen.info.