Herengracht 350

<- 352 Herengracht            Panorama           Herengracht 348 ->

Herengracht 350

Herengracht 350

Herengracht 348 Tekening Caspar Philips

Tekening Caspar Philips

Herengracht 350

Gebouwd           1722
Architect            -
Opdrachtgever    verm. Jean Coulon
Monument         Rijksmonument
1853 : KK 264  (huisnummer 1853-1875)
1808 : 34 6183  (verpondingsnummer)
1796 : 34 495    (kleinnummer)
1732 : 34 6145  (verpondingsnummer)
Kadast: E 3967  (kadaster oud)

Bouwjaar

± 1620

1722

Architect / Bouwer

Opdrachtgever

1722 verm. Jean Coulon

Naam / gevelsteen

1647 nr 348 daar Werckhoven uithing

Voor 1722 nr 350 De Slijpende / Slapende Aap in de gevel

Bijzonderheden

± 1720 woonhuis 4,35 m. breed. Zandstenen gevel met rechte kroonlijst waaronder consoles met zes tussenlichten. Oude stoepen. Balustrade met attiek (verdwenen).

Bewoners / eigenaren o.a.

1647 348 Gijsbert Dirck van Werckhoven

Rijksmonument

350 nr 1814

Gebruik nu

Woonhuis

 

Meeste gegevens zijn ontleend aan ‘Geschiedbouwkundige beschrijvingen behorende bij het Grachtenboek van Caspar Philips Jacobszoon’ geschreven door E. van Houten, oud-hoofdinspecteur van Bouw- en Woningtoezicht te Amsterdam.

Hebt u aanvullingen of wilt u meedoen?

Als u opmerkingen of aanvullingen hebt op de tekst hierboven, wilt u dan ook het huisnummer erbij vermelden.

Uw e-mail adres wordt alleen maar gebruikt om eventueel op uw opmerkingen te reageren.

 

Foto's of andere informatie vande  panden kun u ook zenden naar info@amsterdamsegrachtenhuizen.info.