Herengracht 346

<- 348 Herengracht            Panorama           Herengracht 344 ->

Herengracht 346

Herengracht 346

Herengracht 346 , Tekening Caspar Philips

Tekening Caspar Philips

Herengracht 346

Gebouwd           ± 1620 
Architect            -
Opdrachtgever    Boudewijn van Cortenhoeff
Monument         Rijksmonument

1853 : KK 292  (huisnummer 1853-1875)

1808 : 35 13    (verpondingsnummer)

1796 : 35 218  (kleinnummer)

1732 : 35 13    (verpondingsnummer)

Kadast: E 3995  (kadaster oud)

Bouwjaar

± 1620

Architect / Bouwer

Opdrachtgever

± 1620 Boudewijn van Cortenhoeff 

Naam / gevelsteen

de Oranjeappel (naam Weeshuis)

Bijzonderheden

± 1620 woonhuis 11,22 m. breed. Trapgevel die uitsteekt boven de nok van het dak. Segmentbogen met sluit- en hoekstenen, doorgetrokken in de vensterdammen.

eind 18de eeuw Ingang met onder- en bovendeur

Bewoners / eigenaren o.a.

1680 ingericht en tot 1801 en van 1851 – 1920 gebruikt voor het Weeshuis der Doopsgezinde Gemeente

Midden 18de eeuw Gillis van Hoven 

1919 Oranjeappel verplaatst naar de Lairesssestraat 11 en in 1929 naar Hilversum

19211946 door Staat ingericht en verenigd met 344 voor Financiën

1946-???? andere rijksdiensten

???? Verbouwd tot appartementen

Rijksmonument

Nr 528259

Gebruik nu

In 344 en 346 zijn nu zeven appartementen

 

Meeste gegevens zijn ontleend aan ‘Geschiedbouwkundige beschrijvingen behorende bij het Grachtenboek van Caspar Philips Jacobszoon’ geschreven door E. van Houten, oud-hoofdinspecteur van Bouw- en Woningtoezicht te Amsterdam.

Hebt u aanvullingen of wilt u meedoen?

Als u opmerkingen of aanvullingen hebt op de tekst hierboven, wilt u dan ook het huisnummer erbij vermelden.

Uw e-mail adres wordt alleen maar gebruikt om eventueel op uw opmerkingen te reageren.

 

Foto's of andere informatie vande  panden kun u ook zenden naar info@amsterdamsegrachtenhuizen.info.