Herengracht 344

<- 346 Herengracht            Panorama           Herengracht 342 ->

Herengracht 344

Herengracht 344 , Tekening Caspar Philips

Tekening Caspar Philips

Herengracht 344

Gebouwd           1893
Architect            M.A. Ligthart, architect en makelaar
Opdrachtgever    M.A. Ligthart, architect en makelaar
Monument         Rijksmonument

1853 : KK 261   (huisnummer 1853-1875)

1808 : 34 6180  (verpondingsnummer)

1796 : 34 492    (kleinnummer)

1732 : 34 6142  (verpondingsnummer)

Kadast: E 3964  (kadaster oud)

Bouwjaar

± 1620 (1)

1893 (2)

1921 (3)

Architect / Bouwer

1893 M.A. Ligthart, architect en makelaar (2)

Opdrachtgever

± 1620 Cornelis Danckerts, stads-meester-metselaar (1)

1893 ‘t Weeshuis de Oranjeappel (2)

1921 Landsgebouwendienst (3)

Naam / gevelsteen

Bijzonderheden

± 1620 woonhuis 5,82 m. breed. Trapgevel met ontlastingsbogen boven de kozijnen. Stoep.

1893 z.g. Herenhuisgevel met rechte kroonlijst aangebracht. (2)

1921 ingericht voor Financiën. Hoog één verdieping met kap, dakvenster en luifel boven de ingang. Verenigd met 346. (3)

Bewoners / eigenaren o.a.

Rijksmonument

Nr 1812

Gebruik nu

 

Meeste gegevens zijn ontleend aan ‘Geschiedbouwkundige beschrijvingen behorende bij het Grachtenboek van Caspar Philips Jacobszoon’ geschreven door E. van Houten, oud-hoofdinspecteur van Bouw- en Woningtoezicht te Amsterdam.

Hebt u aanvullingen of wilt u meedoen?

Als u opmerkingen of aanvullingen hebt op de tekst hierboven, wilt u dan ook het huisnummer erbij vermelden.

Uw e-mail adres wordt alleen maar gebruikt om eventueel op uw opmerkingen te reageren.

 

Foto's of andere informatie vande  panden kun u ook zenden naar info@amsterdamsegrachtenhuizen.info.