Herengracht 336

<- 338 Herengracht            Panorama           Herengracht 334 ->

< Herengracht 338                                                                Panorama                                                                 Herengracht 334 >

 

Herengracht 336

Herengracht 336

Herengracht 336 , Tekening Caspar Philips

Tekening Caspar Philips

Gebouwd           -
Architect            -
Opdrachtgever    -
Monument         Rijksmonument


Bouwjaar

± 1620 met 334 (1)

± 1740 (2)

Architect / Bouwer

1921 W.H. Lintvelt, timmerman en makelaar. (4)

Opdrachtgever

± 1620 verm. mr Jan Vlack (1)

± 1740 verm. Wed. N. De Lanaije (2)

1921 M. Coehn (4)

Naam / gevelsteen

Bijzonderheden

± 1740 koopmanshuis 5,19 m. breed. Getoogde kroonlijst met krullen en kuif. Versierd dakvenster. Oude stoep. (2)

1910 onderste ramen samengevoegd tot één venster. (3)

1921 gevelbekroning hersteld. (4)

Bewoners / eigenaren o.a.

Rijksmonument

Nr 1808

Gebruik nu

 

Meeste gegevens zijn ontleend aan ‘Geschiedbouwkundige beschrijvingen behorende bij het Grachtenboek van Caspar Philips Jacobszoon’ geschreven door E. van Houten, oud-hoofdinspecteur van Bouw- en Woningtoezicht te Amsterdam.

Hebt u aanvullingen of wilt u meedoen?

Als u opmerkingen of aanvullingen hebt op de tekst hierboven, wilt u dan ook het huisnummer erbij vermelden.

Uw e-mail adres wordt alleen maar gebruikt om eventueel op uw opmerkingen te reageren.

 

Foto's of andere informatie vande  panden kun u ook zenden naar info@amsterdamsegrachtenhuizen.info.