Herengracht 330

<- 334 Herengracht            Panorama           Herengracht 328 -&gt

Herengracht 332. Foto van voor 1940

Herengracht 332. Foto van voor 1940

Herengracht 330 , Tekening Caspar Philips

Tekening Caspar Philips

Herengracht 332 afgebroken

Gebouwd           -
Architect            -
Opdrachtgever    -
Afgebroken         1961


Bouwjaar

± 1616 met 320

± 1800 (2)

Architect / Bouwer

Opdrachtgever

± 1616 mrs Vlack en Wuijtiers (1)

Naam / gevelsteen

Bijzonderheden

± 1800 woonhuis 3 m. breed. Rechte kroon- met tandlijst. In het fries de oude hijsbalk met luik daaronder. Oude stoep met breed onderraam. (2)

1961 afgebroken en samen met 332, 334 en 336. nummer 330 en 332 zijn geheel afgebroken 

Het pand krijgt bekendheid omdat het 't smalste huis was van de Herengracht en slechts één raam breed. Maar aan de achterzijde heel breed, loopt achter 330, 334 en 336 door.

Bewoners / eigenaren o.a.

I888-1897 de journalist Charles Boissevain [ I842-I927]

1838-1910 het College van Regenten van het R.C. Oude Armen Kantoor (eigenaar)

1910 Petronelia Johanna Boissevain

1912 Helena Susanna van Hall

1922 Max Coehn,

1948 Hotel erin gevestigd

 

Meeste gegevens zijn ontleend aan ‘Geschiedbouwkundige beschrijvingen behorende bij het Grachtenboek van Caspar Philips Jacobszoon’ geschreven door E. van Houten, oud-hoofdinspecteur van Bouw- en Woningtoezicht te Amsterdam. Vierhonderd jaar Herengracht. 

Hebt u aanvullingen of wilt u meedoen?

Als u opmerkingen of aanvullingen hebt op de tekst hierboven, wilt u dan ook het huisnummer erbij vermelden.

Uw e-mail adres wordt alleen maar gebruikt om eventueel op uw opmerkingen te reageren.

 

Foto's of andere informatie vande  panden kun u ook zenden naar info@amsterdamsegrachtenhuizen.info.