Herengracht 330

<- 334 Herengracht            Panorama           Herengracht 328 -&gt

Herengracht 330, 332, 334 en 336. foto van voor 1940

Herengracht 330, foto van voor 1940

Herengracht 330 , Tekening Caspar Philips

Tekening Caspar Philips

Herengracht 330 afgebroken

Gebouwd           ± 1850
Architect            -
Opdrachtgever    verm Arnold Willem baron van Brienen
Afgebroken         1961

Bouwjaar

± 1616 met 322 

± 1850 vermoedelijk

1961 afgebroken

Architect / Bouwer

Opdrachtgever

± 1616 mrs Vlack en Wuijtiers

± 1850 Arnold Willem baron van Brienen

Naam / gevelsteen

Bijzonderheden

± 1616 woonhuis 4,26 m. breed. Trapgevel met vleugelstukken. Stoep. 

± 1850 rechte kroon- met tandlijst. In het fries de oude hijsbalk met luik daaronder. Oude stoep met breed onderraam. 

1961 afgebroken en samen met 332, 334 en 336. nummer 330 en 332 zijn geheel afgebroken 

Bewoners / eigenaren o.a.

1839-1854 Arnold Willem baron van Brienen (eigenaar)

1910 kantoor A.W. Weissman, architect

1954 NV Financiering en Handel Mij Texel

 

Meeste gegevens zijn ontleend aan ‘Geschiedbouwkundige beschrijvingen behorende bij het Grachtenboek van Caspar Philips Jacobszoon’ geschreven door E. van Houten, oud-hoofdinspecteur van Bouw- en Woningtoezicht te Amsterdam.

Hebt u aanvullingen of wilt u meedoen?

Als u opmerkingen of aanvullingen hebt op de tekst hierboven, wilt u dan ook het huisnummer erbij vermelden.

Uw e-mail adres wordt alleen maar gebruikt om eventueel op uw opmerkingen te reageren.

 

Foto's of andere informatie vande  panden kun u ook zenden naar info@amsterdamsegrachtenhuizen.info.