Herengracht 286, Deli gebouw

<- 292 Herengracht            Panorama           Herengracht 284 ->

Herengracht 290, Tekening Caspar Philips

Herengracht 290, Tekening Caspar Philips

Herengracht 290 oud

Bouwjaar            1618
Opdrachtgever    Gerrit Hansz 
Afgebroken         1921

Bouwjaar

± 1620

± 1760

Architect / Bouwer

Opdrachtgever

± 1620 Bern. Hansz

± 1760 verm. Jacobus van der Hulst

1921 Deli-Bataavia Tabak Maatschappij

Naam / gevelsteen

Bijzonderheden

± 1760 woonhuis 4,30 m. breed. Ingezwenkte halsgevel, voorzien van krullen en kuif. Stoep.

1921 gesloopt 

Bewoners / eigenaren o.a.

1805 o.a. Daniel Vincent Menil

 

Meeste gegevens zijn ontleend aan ‘Geschiedbouwkundige beschrijvingen behorende bij het Grachtenboek van Caspar Philips Jacobszoon’ geschreven door E. van Houten, oud-hoofdinspecteur van Bouw- en Woningtoezicht te Amsterdam.

Hebt u aanvullingen of wilt u meedoen?

Als u opmerkingen of aanvullingen hebt op de tekst hierboven, wilt u dan ook het huisnummer erbij vermelden.

Uw e-mail adres wordt alleen maar gebruikt om eventueel op uw opmerkingen te reageren.

 

Foto's of andere informatie vande  panden kun u ook zenden naar info@amsterdamsegrachtenhuizen.info.