Herengracht 286, Deli gebouw

<- 292 Herengracht            Panorama           Herengracht 284 ->

Herengracht 288, Tekening Caspar Philips

Herengracht 288, Tekening Caspar Philips

Herengracht 288 oud

 

Bouwjaar            1618
Opdrachtgever    Gerrit Hansz 
Afgebroken         1921

1853 : KK 200  (huisnummer 1853-1875)

1808 : 37 860  (verpondingsnummer)

1796 : 37 463    (kleinnummer)

1732 : 37 882  (verpondingsnummer)

Kadast: E 3867  (kadaster oud)

Bouwjaar

± 1620

± 1690

Architect / Bouwer

Opdrachtgever

1620 Bern. Hansz

± 1690 Elisabeth Domp x Barend Dronrijp

1921 Deli-Batavia Tabak Maatschappij

Naam / gevelsteen

1620 De Nagtegael

1706

Bijzonderheden

1690 woonhuis 4,37 m. breed. Halsgevel met festoenen op de zijkanten, twee vazen en gebogen fronton. Stoep. 

1921 gesloopt

Bewoners / eigenaren o.a.

1912-1921 Dansinstituut André G. Dorlas et Fils

Rijksmonument

Gebruik nu

 

Meeste gegevens zijn ontleend aan ‘Geschiedbouwkundige beschrijvingen behorende bij het Grachtenboek van Caspar Philips Jacobszoon’ geschreven door E. van Houten, oud-hoofdinspecteur van Bouw- en Woningtoezicht te Amsterdam.

Hebt u aanvullingen of wilt u meedoen?

Als u opmerkingen of aanvullingen hebt op de tekst hierboven, wilt u dan ook het huisnummer erbij vermelden.

Uw e-mail adres wordt alleen maar gebruikt om eventueel op uw opmerkingen te reageren.

 

Foto's of andere informatie vande  panden kun u ook zenden naar info@amsterdamsegrachtenhuizen.info.