Herengracht 286, Deli gebouw

<- 292 Herengracht            Panorama           Herengracht 284 ->

Herengracht 286 foto 1919, C. Steenbergh

Herengracht 286 foto 1919, Foto C. Steenbergh, RCE

Herengracht 286, Tekening Caspar Philips

Herengracht 286, Tekening Caspar Philips

Herengracht 286 oude huis

Bouwjaar:                   Gevel uit 1729, interieur uit diverse latere periodes
Beeldhouwwerk:        Ignatius van Logteren (1685-1732)
Opdrachtgever:          Jannetje Parvé   
Afgebroken in :           1921

1853 : KK 199  (huisnummer 1853-1875)

1808 : 37 859  (verpondingsnummer)

1796 : 37 462    (kleinnummer)

1732 : 37 881  (verpondingsnummer)

Kadast: E 3866  (kadaster oud)

Bouwjaar

± 1620

± 1728

1921 Afgebroken

Architect / Bouwer

 

Opdrachtgever

± 1620 Joost Hendricksz Jansz

± 1728 verm. Jan van Tongeren

1920 Deli-Batavia Tabak Maatschappij

Naam / gevelsteen

1620 De Lijwaatbaal

1706 Sluijs

Bijzonderheden

1728 koopmanshuis 8,58 m. breed. Rechte kroonlijst, verhoogd met attiek, aan weerszijden de beelden Diana en Hercules, daarnaast een balustrade.

Toegang met omlijsting en dubbele stoep.

1921 samen met 288 en 290 gesloopt 

Bewoners / eigenaren o.a.

1706 Silvester van Tongeren

 

Meeste gegevens zijn ontleend aan ‘Geschiedbouwkundige beschrijvingen behorende bij het Grachtenboek van Caspar Philips Jacobszoon’ geschreven door E. van Houten, oud-hoofdinspecteur van Bouw- en Woningtoezicht te Amsterdam.

Hebt u aanvullingen of wilt u meedoen?

Als u opmerkingen of aanvullingen hebt op de tekst hierboven, wilt u dan ook het huisnummer erbij vermelden.

Uw e-mail adres wordt alleen maar gebruikt om eventueel op uw opmerkingen te reageren.

 

Foto's of andere informatie vande  panden kun u ook zenden naar info@amsterdamsegrachtenhuizen.info.