Herengracht 278

< 280 Herengracht          Panorama         Herengracht 276 >

Herengracht 278

Herengracht 278

Herengracht 278 tekening Caspar Philips

Tekening Caspar Philips

Herengracht 278

Gebouwd           1905
Architect            P.A.J. Scheelbeek
Opdrachtgever    Gebrs. G. en R. Verhagen
Monument         niet
1853 : KK 195  (huisnummer 1853-1875)
1808 : 37 855  (verpondingsnummer)
1796 : 37 458    (kleinnummer)
1732 : 37 877  (verpondingsnummer)
Kadast: E 3862  (kadaster oud)

 

Het eerste huis is omstreeks 1620 gebouwd, vermoedelijk voor Jasper Jansz Ypelaaren Hans Lenardsz.

 

In 1630 is 278 van Claes Jansz Gaeff daar in 1667 Het Salpetervat uithangt.

 

Vóór 1689 is het van Reijnier Duc, notaris.

 

Herengracht 276 en 278 zijn oorspronkelijk twee koopmanshuizen onder één dak uit de eerste helft van de 18de eeuw resp. 5,68 en 6,04 m. breed. Ze hebben elk een stoep, een rechte kroonlijst waaronder zeven consoles en erboven een balustrade met schelpen en balusters en bovenop twee vazen.

 

Het huis is in 1905, veranderd voor Gebr. G. en R. Verhagen naar een ontwerp van P.A.J. Scheelbeek.

Het is nu twee verdiepingen hoog en het heeft een bepleisterde gevel, een platte stoep en een gemetselde en bepleisterde balustrade die na de oorlog is verwijderd, vermoedelijk wegens bouwvalligheid. Boven de ramen van de begane grond staat Gebouw Hermes in gestileerde letters, dat overigens niet op de originele ontwerptekening stond.

 

Sinds 1910 is het onderste deel in gebruik door verschillende kantoren.

 

 

Herengracht 278 ondergevel 1978 Cune SAA

Herengracht 278, de onderpui van het Gebouw Hermes in sobere Art Nouveau van architect P.A.J. Scheelbeek uit 1905, Bureau Monumentenzorg, Stadsarchief Amsterdam

Herengracht 278 tek balluster Waroux 1984 SAA

Bouwtekening voor de baluster voor het huis op de stoep. Getekend door R. Waroux in augustus 1984. Stadsarchief Amsterdam

Hebt u aanvullingen of wilt u meedoen?

Als u opmerkingen of aanvullingen hebt op de tekst hierboven, wilt u dan ook het huisnummer erbij vermelden.

Uw e-mail adres wordt alleen maar gebruikt om eventueel op uw opmerkingen te reageren.

 

Foto's of andere informatie vande  panden kun u ook zenden naar info@amsterdamsegrachtenhuizen.info.