Herengracht 270, De Bonte Mantel

< 272 Herengracht          Panorama         Herengracht 268 >

Herengracht 270b Tekening Caspar Philips

Tekening Caspar Philips

Herengracht 270b oud


Gebouwd           ± 1615
Architect            -
Opdrachtgever    Servaes Degens
Afgeboken         1771

 

  

Bouwjaar

± 1615

± 1740

1771 270a en 270b één nieuw koopmanshuis

Architect / Bouwer

Opdrachtgever

± 1615 P.S. van der Schelling

1740 Jacob Alewijn Ghijsen

1771 270a en 270b samengevoegd door Jan Van Vollenhoven

Naam / gevelsteen

 

Bijzonderheden

1740 koopmanshuis

Bewoners / eigenaren o.a.

 

 

Meeste gegevens zijn ontleend aan ‘Geschiedbouwkundige beschrijvingen behorende bij het Grachtenboek van Caspar Philips Jacobszoon’ geschreven door E. van Houten, oud-hoofdinspecteur van Bouw- en Woningtoezicht te Amsterdam.

Hebt u aanvullingen of wilt u meedoen?

Als u opmerkingen of aanvullingen hebt op de tekst hierboven, wilt u dan ook het huisnummer erbij vermelden.

Uw e-mail adres wordt alleen maar gebruikt om eventueel op uw opmerkingen te reageren.

 

Foto's of andere informatie vande  panden kun u ook zenden naar info@amsterdamsegrachtenhuizen.info.