Herengracht 260 - 266

< 268 Herengracht          Panorama         Herengracht 258 >

Herengracht 266 cp

Tekening Caspar Philips

Herengracht 266 oud


Gebouwd            1615
Architect               -
Opdrachtgever     verm. Pieter Symonsz van der Schelling
Afgebroken         1917 
 

Bouwjaar

± 1615

± 1725

1917

Architect / Bouwer

Opdrachtgever

± 1615 Pieter Symons van der Schelling

± 1725 Nics Muilman

Nederlandsche Lloyd, verzekeringsmaatschappij

Naam / gevelsteen

1763 ’t Vette Hondje

Bijzonderheden

± 1725 woonhuis 4,51 m. breed. Halsgevel met vleugelstukken en getoogd fronton waarin schelp. Deuromlijsting waarbovenin een hondje.

1917 gesloopt

Bewoners / eigenaren o.a.

1763 Harmanus Stoopendaal, solliciteur

 

Meeste gegevens zijn ontleend aan ‘Geschiedbouwkundige beschrijvingen behorende bij het Grachtenboek van Caspar Philips Jacobszoon’ geschreven door E. van Houten, oud-hoofdinspecteur van Bouw- en Woningtoezicht te Amsterdam.

Hebt u aanvullingen of wilt u meedoen?

Als u opmerkingen of aanvullingen hebt op de tekst hierboven, wilt u dan ook het huisnummer erbij vermelden.

Uw e-mail adres wordt alleen maar gebruikt om eventueel op uw opmerkingen te reageren.

 

Foto's of andere informatie vande  panden kun u ook zenden naar info@amsterdamsegrachtenhuizen.info.