Herengracht 260 - 266

< 268 Herengracht          Panorama         Herengracht 258 >

Herengracht 264 cp

Tekening Caspar Philips

Herengracht 264 oud


Gebouwd            1615
Architect               -
Opdrachtgever     Pieter Symonsz van der Schelling
Afgebroken         1917 
 

Bouwjaar

± 1615

Afgebroken 1917

Architect / Bouwer

1917 Gebr. van Gendt 

Opdrachtgever

± 1615 Pieter Symonsz van der Schelling

1917 Nederlandsche Lloyd, Verzekeringsmaatschappij

Naam / gevelsteen

264 Het Eijland van der Schelling

Bijzonderheden

1615 koopmanshuis 5,65 m. breed. Brede trappen en vleugelstukken. Twee vazan. Gebogen fronton waarin wapenschild (verm. Van Van der Schelling). Ontlastingsbogen. Stoep. Naar Hk de Keijser. Stond met een uitgang naar de Keizersgracht aan de zuidzijde van263 in verbinding met dit huis, alwaar ook Het Eijland Vander Schelling boven de deur of in de gevel placht te staan. 

1917 samen met 260, 262 en 266 gesloopt

Bewoners / eigenaren o.a.

Vanaf 1645 – 1760 van en bewoond door fam. Gilles.

1917 Nederlandsche Lloyd, Verzekeringsmaatschappij

 

Meeste gegevens zijn ontleend aan ‘Geschiedbouwkundige beschrijvingen behorende bij het Grachtenboek van Caspar Philips Jacobszoon’ geschreven door E. van Houten, oud-hoofdinspecteur van Bouw- en Woningtoezicht te Amsterdam.

Hebt u aanvullingen of wilt u meedoen?

Als u opmerkingen of aanvullingen hebt op de tekst hierboven, wilt u dan ook het huisnummer erbij vermelden.

Uw e-mail adres wordt alleen maar gebruikt om eventueel op uw opmerkingen te reageren.

 

Foto's of andere informatie vande  panden kun u ook zenden naar info@amsterdamsegrachtenhuizen.info.