Herengracht 242

Herengracht 242

Herengracht 242

Herengracht 242, tekening Caspar Philips

Tekening Caspar Philips

Herengracht 242

Gebouwd           ± 1770
Architect            -
Opdrachtgever    H.J. Koekebakker
Monument         Rijksmonument

 

 

242, 244 en 246

 

Dit zijn drie huizen, resp. 5,75, 5,63 en 5,65 m. breed, oorsrponkelijk gebouwd op twee erven, in 1614 gekocht door Johan Calandrijn.

 

242: dit is een oorspronkelik winkelhuis met pakzolders. Het heeft een trapgevel, kozijnen met onderluiken, halfronde ontlastingsbogen met sluitstukken en een stoep.

 

Tegenwoordig een gevel van omstreeks 1770, vermoedelijk gebouwd voor H.J. Koekebakker.

Het heeft een ingezwenkte hals, aanzetstukken en een kuif, twee verdiepingen, een lage stoep aan de rechterzijde en een voordeur uit het begin van de 19de eeuw.

 

- Oorspronkelijk heeft dit huis een trapgevel, het is verbouwd rond 1770, vlak na de verschijning van het Grachtenboek van Caspar Philips waarin het nog met de 17de-eeuwse trapgevel staat. Daarna heeft het een klokgevel gekregen en in de 19de eeuw is de voorgevel nog iets gewijzigd. -

 

Van 1857 - 1859 bewoond geweest door de bekende dokter en dichter Jan Pieter Heije die in 1853 gemeenteraadslid is geweest.

 

In 1929 is het door C.A. Redfern ingericht tot kantoor en werkplaats.

 

 

 

Herengracht 242, klokgevel

Klokgevel

Herengracht 242, klokgevel

Klokgevel

 

 

Herengracht 242, ondergevel

Ondergevel

Hebt u aanvullingen of wilt u meedoen?

Als u opmerkingen of aanvullingen hebt op de tekst hierboven, wilt u dan ook het huisnummer erbij vermelden.

Uw e-mail adres wordt alleen maar gebruikt om eventueel op uw opmerkingen te reageren.

 

Foto's of andere informatie vande  panden kun u ook zenden naar info@amsterdamsegrachtenhuizen.info.