Herengracht 148

<- 150 Herengracht          Panorama         Herengracht 146 ->

Herengracht 148

Herengracht 148

Herengracht 148 tekening Caspar Philips

Tekening Caspar Philips

Herengracht 148

Gebouwd           -
Architect            -
Opdrachtgever    -
Monument         -
1853 : RR 278  (huisnummer 1853-1875)
1808 : 44 3181  (verpondingsnummer)
1796 : 44 393    (kleinnummer)
1732 : 44 3126  (verpondingsnummer)
Kadast: D 5682  (kadaster oud)

Bouwjaar

1615

1710

1894

Architect / Bouwer

1615 (met 146) Harmen Albertsz, huistimmerman en Wed. Brouwer

1894 J. Van Looy

Opdrachtgever

Naam / gevelsteen

1681 De Keijser van Japan

Bijzonderheden

1710 woonhuis 4,25 m. breed. Halsgevel met vleugelstukken en getoogd fronton. Stoep

1894 benedenverdieping veranderd in winkel met nieuwe pui voor de boekzaak van H. Brinkman

Bewoners / eigenaren o.a.

1734 mr Egbert de Vrij Temmink

Rijksmonument

Nr 1752

Gebruik nu

 

Meeste gegevens zijn ontleend aan ‘Geschiedbouwkundige beschrijvingen behorende bij het Grachtenboek van Caspar Philips Jacobszoon’ geschreven door E. van Houten, oud-hoofdinspecteur van Bouw- en Woningtoezicht te Amsterdam.

Hebt u aanvullingen of wilt u meedoen?

Als u opmerkingen of aanvullingen hebt op de tekst hierboven, wilt u dan ook het huisnummer erbij vermelden.

Uw e-mail adres wordt alleen maar gebruikt om eventueel op uw opmerkingen te reageren.

 

Foto's of andere informatie vande  panden kun u ook zenden naar info@amsterdamsegrachtenhuizen.info.