Herengracht 146

<- 148 Herengracht          Panorama         Herengracht 144 ->

Herengracht 146

Herengracht 146

Herengracht 146 tekening Caspar Philips

Tekening Caspar Philips

Herengracht 146

Gebouwd           ± 1762
Architect            Jan Twisk
Opdrachtgever    Jan Twisk
Monument         Rijksmonument
1853 : RR 277  (huisnummer 1853-1875)
1808 : 44 3180  (verpondingsnummer)
1796 : 44 392    (kleinnummer)
1732 : 44 3125  (verpondingsnummer)
Kadast: D 5681  (kadaster oud)

Bouwjaar

± 1615

± 1762

Architect

± 1615 Harmen Albertsz, huistimmerman

± 1762 Jan Twisk, timmerman

Opdrachtgever

± 1615 verm. Gert Jans, wed. van Hendrik Jansz., Brouwer (bierbrouwerij de Hooiberg aan de Nieuwezijds Voorburgwal in Amsterdam) 


Naam / gevelsteen

Bijzonderheden

± 1762 woonhuis 4,40 m. breed. Rechte, in het midden halfrond verhoogde kroonlijst en stoep loodrecht op de gevel

Bewoners / eigenaren o.a.

1742 Pieter Elias, eigenaar

Rijksmonument

Nr 2504

Gebruik nu

 

Meeste gegevens zijn ontleend aan ‘Geschiedbouwkundige beschrijvingen behorende bij het Grachtenboek van Caspar Philips Jacobszoon’ geschreven door E. van Houten, oud-hoofdinspecteur van Bouw- en Woningtoezicht te Amsterdam.

Hebt u aanvullingen of wilt u meedoen?

Als u opmerkingen of aanvullingen hebt op de tekst hierboven, wilt u dan ook het huisnummer erbij vermelden.

Uw e-mail adres wordt alleen maar gebruikt om eventueel op uw opmerkingen te reageren.

 

Foto's of andere informatie vande  panden kun u ook zenden naar info@amsterdamsegrachtenhuizen.info.