Herengracht 94

<- 96 Herengracht          Panorama         Herengracht 92 ->

Herengracht 94

Herengracht 94

Herengracht 94 tekening Caspar Philips

Tekening Caspar Philips

Herengracht  94


Gebouwd           ± 1755
Architect            -
Opdrachtgever    De Clercq
Monument         Rijksmonument

1853 : RR 251  (huisnummer 1853-1875)

1808 : 46 3795  (verpondingsnummer)

1796 : 46 366    (kleinnummer)

1732 : 46 3708  (verpondingsnummer)

Kadast: D 5655  (kadaster oud)

Bouwjaar

± 1615

± 1755

1919

1925

Architect

Opdrachtgever

± 1615 Jan Pietersz de Bie?, koopman en eigenaar grond

± 1755 Fam. Winter en de Clercq

1919 F.J. Schefers en Co

1925 Louis G. Oudkerk

Naam / gevelsteen

 

Bijzonderheden

± 1755 (Twee woonhuizen, 92-94 onder één dak.) 6,55 m. breed. Gevels met rechte kroonlijst, balustrade, elk met een door een kroon gedekt medaillon, waarin monogram, verm. van Winter en de Clercq. Consoles waartussen lichten. Dubbele stoep met voor elk een toegang. Hek met leeuwenkopjes van ± 1800. Empire voordeuren met snijramen.

Met ovale lantaarn. Balustrade verminkt. Overigens vrijwel onveranderd.

Bewoners / eigenaren o.a.

1689 Wed. Van Jacob Faas

1919 inwendig veranderd en uitgebreid

1925 ingericht tot kantoor, magazijn en woning

Rijksmonument

Nr.: 1730

Gebruik nu

appartementen

 

Meeste gegevens zijn ontleend aan ‘Geschiedbouwkundige beschrijvingen behorende bij het Grachtenboek van Caspar Philips Jacobszoon’ geschreven door E. van Houten, oud-hoofdinspecteur van Bouw- wn Woningtoezicht te Amsterdam.

Hebt u aanvullingen of wilt u meedoen?

Als u opmerkingen of aanvullingen hebt op de tekst hierboven, wilt u dan ook het huisnummer erbij vermelden.

Uw e-mail adres wordt alleen maar gebruikt om eventueel op uw opmerkingen te reageren.

 

Foto's of andere informatie vande  panden kun u ook zenden naar info@amsterdamsegrachtenhuizen.info.